Rzymskokatolicka Parafia św. Barbary i św. Józefa

 

Alleluja!
Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał!

Od ponad dwudziestu wieków ciągle na nowo przeżywamy tę Historię: prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i wszystkich ludzi. To jest prawda potrzebna dla naszego zbawienia. Musimy ciągle uświadamiać sobie, że mamy stale umierać dla grzechu.

Wciąż pogłębiana wiara zobowiązuje nas do odkrywania ciągle na nowo, że Jezus Chrystus – z miłości do każdego człowieka – wziął na siebie ciężar naszych win, rozciągniętymi na krzyżu rękami przygarnął nas do siebie.

On zmartwychwstał, abyśmy w Nim mieli pełnię życia i miłości. Dlatego codziennie mamy dążyć do tego, co w górze. Prawdopodobnie jeszcze wiele razy upadniemy, bo jesteśmy naznaczeni ludzką słabością, ale pełni wiary i ufności w Boże Miłosierdzie możemy i musimy powstawać, bo Jezus Chrystus zasiadający po prawicy Ojca wstawia się za nami.

Niechaj umacnia nas widok grobu, który już na zawsze pozostanie pusty. Strzeżmy wiary, jako najgłębszego skarbu otrzymanego od Boga. Uczmy się dzielenia tą wiarą z innymi. Pokazujmy naszym codziennym życiem, że grzech i śmierć zostały pokonane, ze zwyciężyło Życie i Miłość.

Drogich Czytelników Gazetki „Przyjaźń”
i Wszystkich Parafian
polecamy opiece Zmartwychwstałego Chrystusa!

Ks. proboszcz Czesław Szaforz i Ks. wikary Adam Zdebel

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Święta Barbara

Święta Barbara
W wieku XIX święta Barbara jest wymieniana jako patronka kościoła w Jedłowniku. Po przeniesieniu zabytkowego kościoła na osiedle „Przyjaźń” w Jastrzębiu-Zdroju, święta Barbara jest patronką kościoła wraz ze świętym Józefem i wymieniana jest na miejscu pierwszym.
Więcej..

Święty Józef

Święty Józef Robotnik
W 1971 roku poświęcono Kaplicę, a jej patronem został święty Józef Robotnik. W 1974 roku przeniesiony został zabytkowy kościół pod wezwaniem świętej Barbary. Od 1976 r. parafia ma dwóch patronów: świętą Barbarę jako patronkę zabytkowego kościoła i świętego Józefa – patrona Kaplicy.
Więcej…

Cegiełka na rzecz naszej parafii

Nasz kościół jest jedynym drewnianym kościołem na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Jest historyczną perełką naszego miasta. Dlatego też, ktokolwiek z mieszkańców naszego Miasta chciałby dorzucić „swoją cegiełkę”, może to uczynić wpłacając na konto Parafii:

Getin Noble Bank SA
Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14;
numer rachunku 33 1560 1094 0000 9050 0005 0452

Za każdy dar materialny składam Państwu serdeczne „Bóg zapłać!”

Kontakt

ul. Ks. Bp. Herberta Bednorza 1a
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Telefon: 32 473 50 16
Email: cz.szaforz@e-post.pl
Więcej…