Duszpasterze

Ksiądz proboszcz

ks. Czesław SZAFORZ: dekretowany na parafię w 1997 r.

Ksiądz wikary

ks. Adam ZDEBEL: dekretowany na parafię 30.VIII.2018 r.

Kapłani pochodzący

- o. Wiesław Klimek EC 1992
- ks. Jacek Błaszczok 1995
- o. Albert Leszek Kostorz OFM 1998
- ks. Damian Pielesz 2013
- ks. Jakub Szymon 2014

Poprzedni proboszczowie

- ks. Rudolf Jeziorski, budowniczy (1971-1976)
- ks. Paweł Kasza (1976-1997)

Poprzedni wikarzy

- ks. Alojzy Wencepel (1974-1975)
- ks. Henryk Morawiec (1975-1978)
- ks. Bronisław Chraścina (1978-1980)
- ks. Henryk Kuczob (1980-1983)
- ks. Andrzej Drabik (1983-1987)
- ks. Bernard Drozd (1987-1990)
- ks. Henryk Kafka (1990-1995)
- ks. Józef Frelich (1995-1997; od IX.1996 administrator)
- ks. Adam Baron (1996-1999)
- ks. Bogusław Okienko (1999-2002)
- ks. Mariusz Nitka (2002-2006)
- ks. Marek Skrzydlewski (2006-2007)
- ks. Zbigniew Biela (2007-2008)
- ks. Krzysztof Wojdyło (7.II.2009-7.XI.2011)
- ks. neoprezbiter Michał Przybylski (15.VI-31.VII.2012)
- ks. Zdzisław Pławecki (2012-2015)
- ks. Łukasz Malikowski (2015-2018)