Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

16 – 22 Czerwiec 2019

 UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii; jest to kolekta specjalna. Za ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać!”.

O godz. 15.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Na mszy świętej o 16.00 udzielony zostanie sakrament Chrztu Świętego oraz Błogosławieństwo dzieciom przeżywającym pierwszą rocznicę chrztu i urodzin.

DZISIAJ W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” polecamy tekst o ciemnej stronie Internetu. Ten artykuł koniecznie powinni przeczytać rodzice i dziadkowie. Ponadto o tym, jaką wartość ma modlitwa tradycyjnymi formułami.
W NAJNOWSZYM „MAŁYM GOŚCIU” silikonowa opaska na rękę oraz o rudnym do powtórzenia w dzisiejszych czasach wyczynie – historia Kazka Nowaka, który ponad 80 lat temu rowerem przejechał Afrykę.
W GAZETCE „PRZYJAŹŃ”: Z cyklu „Modlitwy Maryjne” – o Akatyście; zamieszczony jest już Wakacyjny Porządek Nabożeństw.

W tygodniu

W poniedziałek o 15.30 zostanie odprawiona msza święta dla dzieci przedszkolnych.

We wtorek – 18 dzień miesiąca – po mszy świętej rano i wieczorem odmówimy modlitwy ku czci błogosławionej Karoliny Kózkówny; będzie możliwość ucałowania Jej relikwii; natomiast na godz. 16.15 zapraszamy na Modlitwy Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.

W środę o 8.00 zostanie odprawiona msza święta dziękczynna na zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy uczniów klas ósmych szkoły podstawowej, trzecich klas gimnazjum i wszystkich pozostałych uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Do udziału w tej mszy świętej zapraszam serdecznie również w miarę swych możliwości Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców.

W CZWARTEK 20 CZERWCA OBCHODZIMY UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA i KRWI CHRYSTUSA CZYLI BOŻE CIAŁO.
■ Proszę o udekorowanie domów i mieszkań emblematami czy obrazami religijnymi i to nie tylko na trasie procesji, ale również poza nią. To sam Chrystus w znaku chleba umieszczonego w monstrancji przechodzić będzie drogami naszej Parafii.
■ Zapraszam do udziału w Procesji Wszystkich Parafian: dzieci, młodzież, starszych. Zapraszam: panie w strojach regionalnych, górników w galowych mundurach, poczty sztandarowe, Dzieci Pierwszokomunijne w strojach komunijnych, dzieci do sypania kwiatów, Służbę Liturgiczną.
■ Porządek Mszy świętych jest następujący: o godz. 8.00; po niej wyruszy Procesja, o godz. 11.00 i 16.00.
■ TRASA TEGOROCZNEJ PROCESJI BĘDZIE NASTĘPUJĄCA: od kościoła ulicą Piastów, Morcinka, Wyspiańskiego, Kopernika, PCK i Bpa Bednorza.
■ OŁTARZE USYTUOWANE BĘDĄ W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH:
(1) na ulicy Morcinka.
(2) na ulicy Kopernika.
(3) na ulicy PCK (naprzeciw Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego).
(4) przy Krzyżu Misyjnym.
■ POSZCZEGÓLNE OŁTARZE BĘDĄ PRZYGOTOWYWAĆ:
(1) Mieszkańcy ulicy Morcinka.
(2) Mieszkańcy ulicy Kopernika.
(3) Rodzice dzieci pierwszokomunijnych.
(4) Młodzież oazowa i tegoroczni bierzmowańcy.
W Boże Ciało nie będzie nabożeństwa popołudniowego.

PROCESJE WOKÓŁ KOŚCIOŁA BĘDZIEMY ŁĄCZYĆ Z CODZIENNĄ EUCHARYSTIĄ PRZEZ CAŁĄ OKTAWĘ BOŻEGO CIAŁA. Serdecznie zapraszam do udziału w tych procesjach dzieci do sypania kwiatów, dzieci wczesno- i pierwszokomunijne. W piątek nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z procesją odbędzie się po mszy świętej wieczornej; w sobotę o 16.30, w niedzielę o 15.30.

W sobotę o 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, o 16.30 Nabożeństwo; o 20.30 Apel Jasnogórski przy Grocie Maryjnej.

Koleta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

Inne Ogłoszenia

Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, obozy, kolonie życzę udanego, radosnego wypoczynku, ale też przypominam, że nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy się manifestować naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

WAKACYJNY PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
Obowiązywać będzie od poniedziałku 24 czerwca do soboty 31 sierpnia.

W OSTATNIM TYGODNIU CZERWCA:
■ W poniedziałek, we wtorek i w środę o 7.00; w czwartek i w piątek o 17.00; w sobotę o 9.00 – z Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz o 17.00.

W LIPCU i SIERPNIU:
■ W Niedziele Msze święte odprawione będą o godz. 7.00, 10.00 i 16.00.
■ Nieszpory niedzielne (lub inne popołudniowe nabożeństwo) o godz. 15.30.

W TYGODNIU:
■ w poniedziałek, we wtorek i w środę msza święta o godz. 7.00.
■ w czwartek, piątek i sobotę o godz. 18.00.
■ Adoracja Najświętszego Sakramentu w sobotę o 17.00.
O wyjątkach będziemy informować na bieżąco.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO udzielany będzie w trzecią niedzielę miesiąca, tj. 21 lipca i 18 sierpnia na mszy świętej o 16.00. Wówczas udzielać będziemy także błogosławieństwa dzieciom przeżywającym rocznicę urodzin czy chrztu. Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbędzie się w sobotę 20 lipca oraz w sobotę 17 sierpnia o godz. 16.30 w kościele.

KANCELARIA PARAFIALNA w lipcu i sierpniu czynna będzie w następujących dniach:
■ w poniedziałek od 8.00 do 9.00.
■ w czwartek od 18.45 do 19.30.
■ w pozostałe dni Kancelaria będzie nieczynna. W przypadku załatwienia prosimy dzwonić od strony probostwa.

 

W dniu 30 kwietnia 2018 roku wszedł w życie „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” wydany przez Konferencję Episkopatu Polski. Natomiast od 25 maja br. obowiązują przepisy zawarte w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”. W związku z tym warto zwrócić uwagę na pewne sprawy, z którymi możemy mieć do czynienia, przychodząc do kancelarii parafialnej, załatwiając potrzebne dokumenty kościelne. Poniższe dane pochodzą z: „Praktyczne wyjaśnienia dotyczące stosowania Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polki w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku”.

Czy jest konieczna zgoda osób korzystających z posług religijnych, duszpasterskich, charytatywnych, administracyjnych i sądowych a gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych koniecznych do wypełniania tych posług?
1) Zgoda taka nie jest wymagana, gdy gromadzenie i przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.
2) Każda osoba, także niekatolik, zwracając się do Kościoła w każdej sprawie będącej w jego kompetencjach, winna wiedzieć, że jej dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym.
3) Zgoda jest konieczna, gdy dane mają być przetwarzane w innym celu niż wyżej wskazane.

Jakie dane można gromadzić, przechowywać i przetwarzać?
W Kościele przetwarzane są dane osobowe, w tym dane wrażliwe, osób ochrzczonych w Kościele katolickim i tych, którzy po chrzcie zostali do niego przyjęci (członków Kościoła), łącznie z tymi, którzy złożyli formalne oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Kościoła(:byłych członków Kościoła”) oraz osób niebędących katolikami, a utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z realizacją celów Kościoła w ramach uprawnionej działalności prowadzonej, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń (w szczególności osób korzystających z pomocy charytatywnej, narzeczonych i małżonków niebędących katolikami).

Komu wolno ujawniać dane osobowe?
1) Dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie w instytucjonalnych relacjach wewnątrzkościelnych.
2) Dane te nie mogą być przekazywane poza Kościół bez zgody osób, których dane dotyczą, z wyjątkiem zgodnego z prawem żądania ze strony organów w publicznych i w innych przypadkach wymienionych w art. 7 dekretu.

Komu wolno wydać świadectwo chrztu lub kopię aktu chrztu?
1) Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
2) Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby (pełnomocnictwo musi być sporządzone notarialnie).
3) Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa). Do odbioru jakichkolwiek dokumentów potrzebny jest dowód tożsamości.

Czy takie same zasady obwiązują przy wydawaniu innych świadectw, kopii aktów i zaświadczeń?
1) Tak, takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
2) Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

Czy za wydanie świadectw i kopii aktów wolno pobierać opłaty?
1) Skrócone świadectwo chrztu do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania wydawane są nieodpłatnie, co nie wyklucza złożenia dobrowolnej ofiary.
2) Koszty związane ze sporządzeniem i wydaniem kopii i świadectwa chrztu, małżeństwa lub zgonu ponosi osoba wnioskująca o ich wydanie.

Czy wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej?
1) Wolno przechowywać i przetwarzać dane w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem pełnej ochrony tych danych.
2) Przy zachowaniu szczególnej staranności dane wolno przekazywać uprawnionym podmiotom także drogą elektroniczną.

Jakie dane wolno upubliczniać w ogłoszeniach parafialnych, na tablicach ogłoszeń, zamieszczać w gazetkach parafialnych i na stronach internetowych parafii?
1) Wolno zamieszczać te informacje, które wynikają z obowiązku kanonicznego, np. zapowiedzi przedślubne w postaci imion, nazwisk i parafii zamieszkania narzeczonych (…).
2) Wolno zamieszczać informacje, które, zgodnie z miejscowym zwyczajem są podawane do publicznej wiadomości, jak np. wykaz intencji mszalnych, informacje o osobach ochrzczonych, osobach, które zawarły kanoniczny związek małżeński, osobach zmarłych, darczyńcach na rzecz parafii itp., z tym, że osoby te lub ich przedstawiciele ustawowi mogą zastrzec prawo do niepublikowania tychże danych.
3) Wolno zamieszczać informacje zawierające dane dotyczące udziału osób w zdarzeniach o charakterze publicznym, np. uczestników uroczystości kościelnych.

Czy wolno na stronie internetowej zamieszczać fotografie osób?
1)Wolno zamieszczać fotografie, które stanowią relację ze zdarzenia o charakterze publicznym oraz fotografie osób sprawujących funkcje publiczne.

Czy proboszcz ma obowiązek usunięcia danych z ksiąg parafialnych na żądanie osoby, której te dane dotyczą?
1) Proboszcz nie ma obowiązku ani możliwości usunięcia danych z ksiąg parafialnych.
2) Prawo do żądania usunięcia danych nie przysługuje w przypadku, gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby.

 

W I sobotę miesiąca lutego 2016 roku został wprowadzony w naszej parafii „Obrzęd Błogosławieństwa kobiety przed urodzeniem dziecka”. Kobiety oczekujące potomstwa zapraszamy w I sobotę każdego miesiąca do udziału we mszy świętej wieczornej. Po Ogłoszeniach duszpasterskich, a przed błogosławieństwem, kobiety w stanie błogosławionym podchodzą do stopni ołtarza. Kapłan odmawia stosowną modlitwę błogosławieństwa.

PRZYPOMNIENIE O PRZYSTĘPOWANIU DO KOMUNII ŚWIĘTEJ Do Komunii podchodzimy począwszy od końca kościoła do pierwszych ławek. Prosimy, aby wierni podchodzili do Komunii bezpośrednio za ministrantami, by nie było długiego oczekiwania.

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 16.06.2019r.  – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
7.00 Za ++ Annę Sporną i syna Michała (od całej rodziny).
9.00 Za + mamę Kazimierę Uryszek w 1 rocznicę śmierci oraz brata Zbigniewa i tragicznie zmarłego Damiana (od syna Mariusza z rodziną).
11.00 Za + ojca Stanisława Szymik w 11 rocznicę śmierci.
14.00 W intencji nowożeńców: Zając Piotr i Szczurek Magdalena.
15.30 NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
16.00 CHRZTY: Boligłowa Kacper, sroka Adrian, Tomassi Lilianna.

Poniedziałek 17.06.2019r.  – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego
7.00 Za + Małgorzatę Gajda w 14 rocznicę śmierci, męża Hieronima, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa Fajkis, Gajda i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.30 W intencji dzieci przedszkolnych.
17.00 Za + męża Stanisława Mateckiego, rodziców z obu stron, Zdzisława Szczybyło, Józefa i Bronisławę Majchrzak, ++ z rodziny.

Wtorek 18.06.2019r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Janinę Kalita w 2 rocznicę śmierci, Marka i Czesława Kalita, Eugeniusza i Sebastiana Bakalarz.
17.00 Za + Magdalenę Orszulik, rodziców Jadwigę i Alfonsa Orszulik, Józefa Orszulik i ++ dziadków.

Środa 19.06.2019r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Waldemara Przybylskiego (od Henryka Brychnera z rodziną).
8.00 Msza święta dziękczynna na zakończenie roku szkolnego.
17.00 Za + Franciszka Gamża w 20 rocznicę śmierci, ++ Annę i Marka, ++ z rodziny i pokrewieństwa.

Czwartek 20.06.2019r. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA i KRWI CHRYSTUSA
8.00 ZA PARAFIAN.
11.00 Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny z okazji urodzin oraz męża Łukasza i syna Sebastiana.
14.00 W intencji nowożeńców: Dubowski Artur i Kowalczyk Małgorzata.
16.00 Za ++ rodziców Emila i Marię Urbańczyk, dziadków z obu stron.

Piątek 21.06.2019r.  – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi
7.00 Za + Mieczysława Gąbka (od Adamczaków i Zarodów).
17.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Katarzyny i Andrzeja z okazji rocznicy ślubu..

Sobota 22.06.2019r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Janinę Gagat w 7 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny.
16.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
16.45 NABOŻEŃSTWO.
17.00 Za ++ rodziców Adama i Konradę Gębczyńskich.

NIEDZIELA 23.06.2019r. – 12 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za + męża Grzegorza Kowalik w rocznicę śmierci, rodziców i brata Zdzisława.
9.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Pięknej Miłości z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Jolanty i Adama Owczarek z okazji 35 rocznicy ślubu.
11.00 Za parafian.
15.30 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Za + ojca Zygfryda Gajda, Józefa Fojut oraz dziadków z obu stron.

 

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.

 

Poradnia Życia Rodzinnego - należy umówić się telefonicznie: 534 123 470.