Parafia w liczbach

Statystyki Parafialne

Statystyka Duszpasterska za rok 2018

(W nawiasach dane z roku 2017)

Chrzty
Razem 44 dzieci (58): chłopców 24, dziewczynek 20
- z małżeństw sakramentalnych 25
- z małżeństw cywilnych 7
- z konkubinatów 12
- panieńskich 0
Spoza naszej parafii: 16 (31%).

Bierzmowanie
Sakrament bierzmowania przyjęło 27 osób: 9 chłopców i 18 dziewczyn (31) .
Udzielił go w niedziele 6 maja w naszym parafialnym kościele ks. Arcybiskup Wiktor Skworc.

Eucharystia
- Komunia św. klas drugich: 55 dzieci (33) – 25 chłopców i 30 dziewczynek.
- Wczesna Komunia święta: 1 dziecko (3).

Ilość rozdzielonych Komunii św.:
- w kościele: 48 426 (51 060).
- w szpitalu: 10 000.
W parafii jest 4 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

Posługa chorym
- odwiedziny chorych: 1081 osób (1185).
- sakrament chorych przyjęło 13 osób (12).
Zbiorowe namaszczenie: 68 osb w Tygodniu Miłosierdzia.

Małżeństwo
Sakramentalne małżeństwo w naszym kościele zawarło 23 pary (23), w tym 7 par spoza naszej parafii (ponad 30%).

Powołania kapłańskie
Jest jeden kleryk w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Jest to Mikołaj Górnik, który studiuje na pierwszym roku.

Pogrzeby
Z naszej wspólnoty do wieczności odeszło w tym roku 43 parafian: 21 mężczyzn i 22 kobiety oraz troje małych dzieci (54 w roku ubiegłym). Średnia wieku zmarłych: 79 lat (72,5).

Parafia w liczbach – dane za rok 2019

(Stan na 19.01.2019r.)

Nasza Parafia liczy 4 059 mieszkańców (w roku 2018: 4126 ; w 2017 roku: 4150; w 2016 roku: 4235). w

Katolików jest 3 916, czyli 96,47% ogółu mieszkańców.

Rodzin w naszej parafii jest 1794 (1820).
- Rodzin katolickich 1742
- Rodzin niekatolickich 52
- Rodzin mieszanych 13.

Kolędę przyjęło 226 rodzin, co stanowi 68,33% wszystkich rodzin w parafii.
Spośród rodzin katolickich stanowi to 72,54% (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 4,6%).

Na terenie parafii mieszka 118 innowierców , między innymi:
- świadkowie jehowy: 76,
- ewangelicy: 20,
- wolni chrześcijanie: 5,
- prawosławni 3;
- zielonoświątkowcy: 2,
- baptyści: 1.

Niewierzących czyli zadeklarowanych ateistów jest 26.

Spośród rodzin katolickich jest 127 małżeństw cywilnych;
- 36 z nich mogłoby zawrzeć związek małżeński;
- jest 87 konkubinatów;
- małżeństw rozbitych jest 166 (163)

Pozostałe statystyki:
- 80 osób, zameldowanych na terenie naszej parafii, mieszka obecnie poza granicami naszego kraju.
- 66 osób, zameldowanych na terenie naszej parafii, mieszka w innych miastach naszego kraju (studia lub praca).