Oaza Rodzin

9 października 1997 roku miało miejsce spotkanie założycielskie pierwszego Kręgu Domowego Kościoła.

Drugi Krąg Domowego Kościoła utworzony został 25 września 1999 roku. Jeden z Kręgów liczy pięć rodzin, drugi aktualnie trzy rodziny. Spotkania odbywają się raz w miesiącu; co miesiąc w innej rodzinie. Tradycyjnie w okresie kolędowym ma miejsce spotkanie opłatkowe w jednej z rodzin, w sobotę po Wielkanocy rodziny spotykają się na probostwie, a we wrześniu ma miejsce wspólne spotkanie w salkach.

Oaza Rodzin

Członkowie Oazy Rodzin co roku uczestniczą w rekolekcjach oazowych, a także w różnego rodzaju spotkaniach formacyjnych w ciągu roku. Mocno są także zaangażowani w życie naszego Kościoła, ubogacając między innymi liturgię niedzielnej Eucharystii, wykonując także prace fizyczne przy parafii. Na zakończenie roku formacji jest wspólny wyjazd czy też ognisko. We wrześniu 2010 roku zorganizowany został wyjazd Rodzin Domowego Kościoła z ks. proboszczem do Zakopanego; celem był najwyższy szczyt Polski – Rysy (zdobyty 11 września).