Duszpasterze

Ksiądz proboszcz

ks. Czesław TOMASZEK: dekretowany na parafię 30.07.2023 r.

Kapłani pochodzący

– o. Wiesław Klimek EC 1992
– ks. Jacek Błaszczok 1995
– o. Albert Leszek Kostorz OFM 1998
– ks. Damian Pielesz 2013
– ks. Jakub Szymon 2014

Poprzedni proboszczowie

– ks. Rudolf Jeziorski, budowniczy (1971-1976)
– ks. Paweł Kasza (1976-1997)
– ks. Czesław Szaforz (8.03.1997-29.07.2023)

Poprzedni wikarzy

– ks. Alojzy Wencepel (1974-1975)
– ks. Henryk Morawiec (1975-1978)
– ks. Bronisław Chraścina (1978-1980)
– ks. Henryk Kuczob (1980-1983)
– ks. Andrzej Drabik (1983-1987)
– ks. Bernard Drozd (1987-1990)
– ks. Henryk Kafka (1990-1995)
– ks. Józef Frelich (1995-1997; od IX.1996 administrator)
– ks. Adam Baron (1996-1999)
– ks. Bogusław Okienko (1999-2002)
– ks. Mariusz Nitka (2002-2006)
– ks. Marek Skrzydlewski (2006-2007)
– ks. Zbigniew Biela (2007-2008)
– ks. Krzysztof Wojdyło (7.II.2009-7.XI.2011)
– ks. neoprezbiter Michał Przybylski (15.VI-31.VII.2012)
– ks. Zdzisław Pławecki (2012-2015)
– ks. Łukasz Malikowski (2015-2018)
– ks. Adam Zdebel (2018-2022)
– ks. Marek Fenisz (2022-2023)