Wydarzenia i Prace

Kronika ważniejszych wydarzeń i prac w parafii

Ważniejsze wydarzenia w skrócie

 

 

18-25.III.1973 r. Pierwsze Misje parafialne zakończone postawieniem Krzyża Misyjnego. Nauki misyjne głosili ks. Wojciechowski i ks. Świerczyński.
14.IV.1981 r. Wizytacja kanoniczna przez ks. biskupa Herberta Bednorza.
18-26.IX.1982 r. Misje parafialne; nauki głosił redemptorysta o. Stefan Prygiel. Przeniesiony został Krzyż Misyjny, umieszczając go na ścianie kancelarii parafialnej (dawniej wejście do Kaplicy).
28.X.1985 r. Wizytacja kanoniczna przez ks. biskupa Józefa Kurpasa.
10.V.1992 r. Otwarto i poświęcono na terenie parafii Szpital dziecięcy im. Janusza Korczaka; w szpitalu mieści się Kaplica pod wezwaniem św. Stanisława Kostki.
14.VI.1992 r. Prymicje o. Wiesława Macieja Klimka, kameduły.
4-5.III.1994 r. Wizytacja kanoniczna przez ks. biskupa Gerarda Bernackiego.
19-27.XI.1994 r. Misje parafialne; nauki głosił emerytowany proboszcz parafii NMP Matki Kościoła ks. prałat Bernard Czernecki.
20.V.1995 r. Prymicje ks. Jacka Błaszczoka.
Jesień 1995 r. Parafialne Spotkania Jesienne.
17.III.1996 r. Ukazał się pierwszy numer Gazetki Parafialnej „Przyjaźń”.
16.III.1997 r. Pożegnanie ks. proboszcza Pawła Kaszy (renta zdrowotna) oraz powitanie nowego proboszcza ks. Czesława Szaforza (dekret z 8 marca 1997 roku).
21-25.VI.1997 r. Piesza Pielgrzymka Młodzieży na Jasną Górę szlakiem „Orlich Gniazd”.
1/2.VII.1997 r. Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
9.X.1997 r. Spotkanie założycielskie Pierwszego Kręgu Domowego Kościoła.
11.I.1998 r. Gościem parafii był ks. Mariusz Michalik, kapłan obrządku greko-katolickiego, przełożony Seminarium Duchownego w Iwano-Frankowsku na Ukrainie, wraz z kilkoma klerykami.
29.III.1998 r. Ustanowienie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w kościele Ojców Oblatów w Katowicach Koszutce (Gajda Jan i Warlewski Stanisław).
15.IV.1998 r. Konwent Wielkanocny w naszej parafii.
2.V.1998 r. Prymicje o. Alberta Leszka Kostorza, franciszkanina.
13.V.1998 r. Wprowadzenie Nabożeństw Fatimskich (od maja do października).
30.V.1998 r. Ustanowienie Animatorów Ministrantów w parafii św. Jadwigi w Rybniku Nowinach (Chojecki Robert, Gajda Michał, Grabowski Łukasz, Klimek Marek i Onak Michał).
23.VIII.1998 r. Gościem parafii była siostra Paulina ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, misjonarka z Kamerunu.
2.X.1998 r. W lokalnej telewizji „Kanon” program na temat początków naszego kościoła i parafii, zatytułowany „Warto było”.
11.X.1998 r. Wprowadzenie Relikwii św. Franciszka z Asyżu.
13-15.XI.1998 r. V Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Ks. Anzelma Skrobola; w naszej parafii wystąpiły następujące chóry: „Echo” z Biertułtów, „Gloria” z Moszczenicy, „Echo” z Bzia, „Cecylia” z Połomi oraz Parafialny Chór „Nadzieja”.
22.XI.1998 r. Poświęcenie Sztandaru Chóru „Nadzieja”.
20.III.1999 r. Poświęcenie proporca Legionu Maryi.
1.V.1999 r. Ukazała się książka: „Dzieje kościoła i parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju”.
6.IX.1999 r. W szpitalu w Murckach umiera ks. Paweł Kasza, proboszcz parafii w latach 1976-1997.
26.IX.1999 r. Uroczysta Msza św. i poświęcenie nowego krzyża przy ulicy Lompy.
3.X.1999 r. Poświęcenie Sztandaru Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
13.X.1999 r. Poświęcenie Groty Maryjnej z figurą Matki Bożej Lourdzkiej.
24.X.1999 r. Gościem parafii był ks. Janusz Blaut z parafii Siemionowka w kraju Krasnodarskim w Północnym Kaukazie.
21.XI.1999 r. Gościem parafii był o. Mariusz Michalik z Misyjnego Towarzystwa św. Andrzeja Apostoła wraz z klerykami z Ukrainy.
4.II-3.III.2000 r. Wystawa o Świętym Józefie: „Święty Józef – stróż i świadek”.
3.V.2000 r. Amatorski Zespół piłkarski „Fara Expansy” zdobył I miejsce w turnieju na Festynie 3-ciomajowym.
6.V.2000 r. Zaprowadzenie Apelu Jasnogórskiego przy Grocie Maryjnej (w każdą sobotę od maja do października włącznie).
3.VI.2000 r. Piesza pielgrzymka do kościoła Jubileuszowego w Turzy Śl.
11.VI.2000 r. Gościem parafii był o. Roman Woźnica, klaretyn, misjonarz z Wybrzeża Kości Słoniowej.
6.VIII.2000 r. Gościem parafii był o. Jan Rykała, pallotyn, misjonarz z Papui-Nowej Gwinei.
6.IX.2000 r. Uroczysta Msza św. w 1 rocznicę śmierci ks. proboszcza Pawła Kaszy oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Krzyżu Misyjnym.
9.IX.2001 r. Otwarcie Biblioteki Parafialnej (po remoncie).
9-10.XI.2001 r. Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa Stefana Cichego.
13.I.2002 r. Koncert Kolęd Chórów Dekanatu Jastrzębie Zdrój w naszym zabytkowym kościele.
31.I.2002 r. Zaprowadzenie Godziny Świętej w I czwartek miesiąca.
6.II.2002 r. Tragedia w KWK „JAS-MOS” znajdującej się na terenie naszej parafii; na wskutek wybuchu pyłu węglowego zginęło 10 górników, w tym jeden parafianin.
22.III.2002 r. Droga Krzyżowa ulicami Jastrzębia: z kościoła NSPJ w Zdroju do naszego zabytkowego; przy KWK „JAS-MOS” odprawiono stację 12 i modlono się za tragicznie zmarłych górników.
1.V.2002 r. Poświęcenie Sztandaru Parafialnego na Sumie Odpustowej ku czci św. Józefa.
18.VI.2002 r. Pielgrzymka do Częstochowy laureatów „Konkursu dla dzieci” organizowanego w Gazetce parafialnej „Przyjaźń”.
11.VIII.2002 r. Gościem parafii był neoprezbiter ks. Wasyl Bojko z Misyjnego Towarzystwa św. Andrzeja Apostoła z kościoła greko-katolickiego ze Stanisławowa (Iwano-Frankowsk) na Ukrainie.
18.VIII.2002 r. Pielgrzymka do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
21.IX.2002 r. Święty Jan Nepomucen Patronem Miasta Jastrzębie Zdrój.
24.IX.2002 r. Uroczysta Msza św. i poświęcenie cmentarza komunalnego w pobliżu naszego kościoła.
12.I.2003 r. Koncert Kolęd Tradycyjnych w wykonaniu formacji Tres Jazz z Jastrzębia Zdroju.
4.V.2003 r. Pierwszy Dzień Patrona ku czci Świętej Barbary.
19.V.2003 r. Pierwszy Dzień Patrona ku czci Świętego Józefa.
7.VI.2003 r. Piesza Pielgrzymka do Turzy Śląskiej jako wdzięczność za 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II.
15.VI.2003 r. Uroczyste wprowadzenie relikwii świętej Faustyny.
31.VIII.2003 r. Gościem parafii był. Ks. Karol Tomecki, kapłan pracujący na Białorusi.
5.X.2003 r. Ukazał się pierwszy numer ministranckiego miesięcznika „SERVANT”.
13.X.2003 r. Dzień Papieski w parafii z okazji Jubileuszu 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II; młodzież przedstawiała „Tryptyk Rzymski”; zorganizowana została wystawa o Janie Pawle II.
15.XI.2003 r. Ustanowienie przez Księdza Biskupa Gerarda Bernackiego w parafii Trójcy Świętej w Kostuchnie posługi Animatora formacji ministranckiej (Kaczorowski Marcin i Pielesz Damian).
Boże Narodzenie 2003 r. „Żywa Szopka”.
3-7.IV.2004 r. Wielkopostne Rekolekcje prowadził: O. Jacek Kiciński ze Zgromadzenia Klaretynów z Wrocławia oraz dwaj klerycy: Marcin i Olek.
1.V.2004 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa; Sumie przewodniczył i Kazanie odpustowe wygłosił ks. Marek Górka, pomocniczy wikariusz sądowy Archidiecezji Katowickiej.
22.V.2004 r. I Festyn Parafialny „Jóba” z okazji 30 rocznicy przeniesienia naszego zabytkowego kościoła z Jedłownika.
28-30.V.2004 r. Wyjazd młodzieży na spotkanie do Lednicy.
25.VI.2004 r. Wyjazd Ministrantów na tygodniowy wypoczynek do Białego Dunajca.
17.IX.2004 r. Pierwsze uroczyste nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z możliwością ucałowania relikwii Świętej Faustyny.
25.IX.2004 r. Parafialna Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.
9-17.X.2004 r. Misje Parafialne z okazji 30 rocznicy przeniesienia zabytkowego kościoła z Jedłownika, pod hasłem: „Rodzina Domowym Kościołem”; głosili je o. Krzysztof Sikora i o. Arkadiusz Sitko, werbiści.
4.XII.2004 r. Uroczysta Msza święta celebrowana przez Księdza Biskupa Gerarda Bernackiego z okazji 30 rocznicy przeniesienia zabytkowego kościoła z Jedłownika do Jastrzębia.
15.I.2005 r. Koncert Gminnego Chóru „RETRO” z Pniówka.
19-23.III.2005 r. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne przeprowadził o. Mieczysław Sasman, kamilianin z Tarnowskich Gór.
7.IV.2005 r. Uroczysta Msza święta za Zmarłego Papieża Jana Pawła II.
9.IV.2005 r. Rejonowe Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
1.V.2005 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa; Sumie przewodniczył i Kazanie odpustowe wygłosił o. Jacek Kiciński, klaretyn z Kudowej Zdroju.
3-5.VI.2005 r. Wyjazd młodzieży na Pola Lednickie.
8.VI.2005 r. Ks. Biskup Gerard Bernacki udzielił Sakramentu Bierzmowania uczniom trzecich klas gimnazjum.
1.X.2005 r. Parafialna Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej (98 osób).
22.X.2005 r. Uroczysta Msza św. z okazji 40-lecia Przedszkola nr 3.
29.X.2005 r. Pielgrzymka-wycieczka dzieci i młodzieży do Katowic-Bogucic (sanktuarium MB Boguckiej), Piekar i na Wzgórze Dorotki w Grodźcu Śl.
29.X.-3.XI.2005 r. Odnowienie Misji Świętych – o. Krzysztof Sikora i o. Arkadiusz Sitko, misjonarze werbiści.
12.XI.2005 r. Koncert parafialnego Zespołu „SABATIEL” w drugą rocznicę powstania.
19.XI.2005 r. Krypta Katedry w Katowicach: Ustanowienie Animatorów Ministrantów (Przemysław Gembalczyk, Adam Koterba, Kamil Szewczyk i Jakub Szymon).
20.XI.2005 r. Uroczysta Msza święta w Intencji Parafialnego Chóru „Nadzieja” z okazji Święta Patronalnego Świętej Cecylii oraz 10-lecia istnienia.
4.XII.2005 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary; kaznodzieją odpustowym był o. Aleksander Bober, klaretyn.
8-12.IV.2006 r. Wielkopostne Rekolekcje prowadził o. dr Marek Jeżowski, klaretyn.
23.IV.2006 r. Ukazał się 50-numer Gazetki „Przyjaźń”.
1.V.2006 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa; Sumie przewodniczył i Kazanie odpustowe wygłosił ks. Jacek Błaszczok, wizytator katechizacji.
6.V.2006 r. Poświęcono nowe organy cyfrowe JOHANNUS Opus.
27.V.2006 r. Pielgrzymka młodzieży do Krakowa na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI.
28.V.2006 r. Pielgrzymka parafialna na Mszę świętą z Papieżem na Błoniach w Krakowie.
2-4.VI.2006 r. Wyjazd młodzieży na spotkanie do Lednicy.
8.VI.2006 r. Bierzmowanie uczniów klas III gimnazjum, którego udzieli ks. biskup Gerard Bernacki.
30.VII.2006 r. Msza święta w intencji księdza wikarego Mariusza Nitki z racji otrzymania dekretu do parafii w Woli, k. Pszczyny.
25.VIII.2006 r. Otrzymanie Relikwii Świętego O. Pio.
30.VIII.2006 r. Dekretem Biskupa, ks. wikary Mariusz Nitka zostaje przeniesiony do parafii Matki Bożej Piekarskiej w Woli Osiedlu, a nowym wikarym zostaje ks. Marek Skrzydlewski z parafii w Brzęczkowicach.
17.IX.2006 r. Uroczysta Msza święta za tegoroczne plony. Msza święta transmitowana przez Radio eM.
23.IX.2006 r. Parafialna Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.
24.IX.2006 r. Nabożeństwo ku czci świętego O. Pio; uroczyste Wprowadzenie Relikwii Świętego.
27-29.IX.2006 r. Rekolekcje przedwizytacyjne, które prowadził ks. Leszek Czernecki, misjonarz diecezjalny.
30.IX-1.X.2006 r. Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa Józefa Kupnego.
5.X.2006 r. Dzień Seniora w ramach Tygodnia Miłosierdzia.
22.X.2006 r. 10-lecie Parafialnego Koła Misyjnego.
17.XI.2006 r. 15-lecie Legionu Maryi pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady.
3.XII.2006 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary; Sumie przewodniczył i Kazanie odpustowe wygłosił ks. Marian Tatura, wikary z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jastrzębiu Zdroju.
27.I.2007 r. Koncert kolęd Zespołu młodzieżowego Res novum.
31.III-4.IV.2007 r. Wielkopostne rekolekcje prowadził ks. Tomasz Górecki ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
8.IV.2007 r. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa księdza proboszcza Czesława Szaforza.
21.IV.2007 r. Uroczysta Msza Święta w intencji ks. proboszcza Czesława Szaforza z okazji 25-lecia święceń kapłańskich z udziałem kapłanów dekanatu Jastrzębie Zdrój i innych kapłanów.
1.V.2007 r. Odpust parafialny ku czci Świętego Józefa; sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Mariusz Nitka, wikary parafii MB Piekarskiej w Woli-Osiedlu.
6.V.2007 r. Akcja Powołaniowa kleryków Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.
8.V.2007 r. Pielgrzymka do naszego zabytkowego kościoła z parafii w Jedłowniku.
23.V.2007 r. II Turniej szachowy o Puchar Parafii.
9.VI.2007 r. Pielgrzymka dzieci wczesnokomunijnych do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i do Wadowic.
9.VI.2007 r. Udział ministrantów w Pucharze Archidiecezji w piłce nożnej w Jedłowniku (ministranci ze szkoły podstawowej doszli do ćwierćfinału).
31.VIII.2007 r. Dekretem Biskupa ks. wikary Marek Skrzydlewski zostaje przeniesiony do parafii św. Stanisława bpa i męczennika w Marklowicach, a nowym wikarym zostaje ks. Zbigniew Biela z parafii św. Józefa w Krasowach.
14.IX.2007 r. Uroczysta Msza święta z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia ogródków działkowych „Stokrotka”.
22.IX.2007 r. Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.
11.X.2007 r. Dzień Seniora w ramach Tygodnia Miłosierdzia.
23.X.2007 r. Obrzęd przyjęcia do grona kandydatów do bierzmowania.
19.XI.2007 r. Telewizja Katowice nagrywa audycję o naszej parafii.
25.XI.2007 r. Gośćmi parafii były Siostry ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w ramach akcji powołaniowej.
2.XII.2007 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary; kaznodzieją odpustowym i sumistą był ks. Maciej Krajewski, wikary z parafii NSPJ w Zdroju.
6.I.2008 r. Bożonarodzeniowy montaż słowno – muzyczny pt. „Dobry adres to człowiek”.
12.I.2008 r. Kolędy i utwory autorskie w wykonaniu zespołu młodzieżowego Res Novum.
13.I.2008 r. Koncert kolęd w wykonaniu chórów dekanatu Jastrzębie Zdrój.
2.II.2008 r. I Turniej Skata o Puchar Parafii.
23.II.2008 r. Dekanalny Dzień Skupienia dla Parafialnych Zespołów Caritas w naszej parafii.
4.II.2008 r. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach: udzielenie posługi lektoratu naszym klerykom: Marcinowi Grabiniakowi i Damianowi Pieleszowi.
8.III.2008 r. Wielkopostne Nocne Czuwanie.
15-19.III.2008 r. Wielkopostne Rekolekcje parafialne i szkolne. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Władysław Głębocki ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.
30.III.2008 r. Uroczysta Msza święta z okazji 5 rocznicy powstania Zespołu „JASTRZYMBIOKI”.
2.IV.2008 r. Obchody trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II: modlitwa różańcowa i msza święta o beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego.
12.IV.2008 r. Rejonowe spotkanie Franciszkańskich Zespołów Świeckich.
19.IV.2008 r. Koncert Chóru Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach „ANIMATIO”.
26.IV.2008 r. Otwarcie wystawy obrazowy ze słomy Tadeusza Ciuraby, artysty z Niedobczyc k. Rybnika.
1.V.2008 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa; Sumie przewodniczył i Kazanie odpustowe wygłosił ks. Piotr Brząkalik, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach-Szopienicach, duszpasterz trzeźwościowe w archidiecezji katowickiej.
27.V.2008 r. Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych i ich rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej.
31.V.2008 r. Spotkanie dekanalne Parafialnych Grup Dzieci Maryi.
31.V.2008 r. Pielgrzymka Dzieci Wczesnokomunijnych i ich rodziców do Częstochowy.
4.VI.2008 r. Ks. Bp Gerard Bernacki udzielił sakramentu bierzmowania.
8-12.VI.2008 r. Wyjazd z parafii do Wilna.
15.VI.2008 r. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach: klerycy naszej parafii Marcin Grabiniak i Damian Pielesz otrzymują strój duchowny (obłóczyny).
20.IX.2008 r. Parafialna Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.
20.IX.2008 r. Nocne Czuwanie z okazji Święta Patronalnego młodzieży św. Stanisława Kostki. Gościem Nocnego Czuwania był ks. Maciej Basiuk, dr nauk teologicznych w zakresie biblistyki.
21.IX.2008 r. Promocja książki p. dr Wandy Połtawskiej „By rodzina była Bogiem silna”, przez współpracownika paulińskiego z Edycji Świętego Pawła z Częstochowy.
23.IX.2008 r. Wprowadzenie nabożeństw ku czci Świętego Ojca Pio (nabożeństwa te odbywać się będą w ostatni wtorek miesiąca).
20-21.X.2008 r. Pielgrzymka parafialna do Sanktuariów w Górach Świętokrzyskich: Święty Krzyż, Święta Katarzyna i Kałków-Godów.
30.XI.2008 r. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach: udzielenie posługi akolitatu naszym klerykom: Marcinowi Grabiniakowi i Damianowi Pieleszowi.
7.XII.2008 r. Odpust ku czci Świętej Barbary; sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Wojciech Grzesiak, kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Jastrzębiu Zdroju.
26.I.2009 r. Kulig ministrantów – Wisła Czarne.
3.II.2009 r. Wyjazd z seniorami do Wisły Czarne na kulig.
7.II.2009 r. Dekretem Księdza Biskupa wikarym w naszej parafii zostaje ks. Krzysztof Wojdyło, z parafii św. Barbary w Bieruniu Nowym.
28.III.2009 r. Wielkopostne Nocne Czuwanie.
2.IV.2009 r. Obchody czwartej rocznicy śmierci Jana Pawła II: nabożeństwo i msza święta o beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego.
4.IV.2009 r. Koncert Wielkopostny „Zespołu Wielkiej Nocy”.
4-8.IV.2009 r. Wielkopostne Rekolekcje parafialne i szkolne. Nauki rekolekcyjne wygłosił o. Piotr Boroń, klaretyn z Wrocławia z diakonem Tomaszem Pawlikiem.
8.IV.2009 r. Przedstawienie „Chrystus połamany” w wykonaniu uczniów gimnazjum i młodzieży pod kierunkiem katechetki Alicji Kiełbasa.
18.IV.2009 r. Koncert charytatywny „Sercem dla serca” (muzycy ze Szkoły Muzycznej z Jastrzębia Zdroju oraz Zespół „Jastrzymbioki”).
1.V.2009 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa; Sumie przewodniczył i Kazanie odpustowe wygłosił ks. dr Jarosław Międzybrodzki, redaktor naczelny radia eM.
3.V.2009 r. Wczesna Komunia Święta.
10 i 17.V.2009 r. Pierwsza Komunia Święta dzieci klas II.
9.V.2009 r. Pielgrzymka dzieci wczesnokomunijnych do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
21.V.2009 r. Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych i ich rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.
3.VI.2009 r. Ks. Bp Gerard Bernacki udzielił sakramentu bierzmowania.
9.VI.2009 r. Wyjazd w ramach spotkania seniorów: Skoczów (Kaplicówka), Brenna i Chlebowa Chata w Górkach Małych.
13.VI.2009 r. Nocne Czuwanie.
25.VI.2009 r. Wycieczka ministrantów do Wisły Czarne (przejście na Baranią Górę).
16-20.VIII.2009 r. Wyjazd parafialny na Ukrainę: Lwów, Żółkiew, Olesko, Podhorce, Złoczów, Poczajów, Krzemieniec i Gródek Jagieloński.
30.VIII.2009 r. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej śp. ks. Rudolfa Jeziorskiego, budowniczego naszego kościoła.
4.X.2009 r. Gościem parafii był o. Mariusz Michalik, kapłan obrządku wschodniego, wyjeżdżający na misje do Sri Lanki (dawny Cejlon).
20-21.X.2009 r. Wyjazd parafialny do Wadowic i Zakopanego.
6.XII.2009 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary; kaznodzieją odpustowym był ks. Tadeusz Skrzypczyk, archidiecezjalny moderator Grup Modlitewnych w Duchu Świętym.
20.XII.2009 r. Koncert na fletni Pana: Artur Thomas; promocja płyty „Ave Maria”.
17.I.2010 r. Niedziela Powołań; w parafii gościliśmy diakona Artura Kozika i kleryków Grzegorza i Rafała z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.
20.II.2010 r. IV Turniej szachowy o Puchar Parafii.
10.III.2010 r. Wycieczka parafialna na Wyspę Tropikalną koło Berlina.
26.III.2010 r. Droga Krzyżowa ulicami Miasta: z parafii NSPJ w Zdroju do parafii św. Barbary i św. Józefa na Osiedlu „Przyjaźń”.
27-31.III.2010 r. Wielkopostne Rekolekcje parafialne. Nauki rekolekcyjne wygłosił o. lic. Józef Mizera, kapucyn.
31.III.2010 r. Przedstawienie zatytułowane: „Współczesny syn marnotrawny”.
12.IV.2010 r. Uroczysta Msza święta i nabożeństwo żałobne w intencji ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku
13.IV.2010 r. Wspólna Modlitwa w kościele uczniów ZSMS za ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku.
25.IV.2010 r. Akcja Powołaniowa Legionu Maryi.
1.V.2010 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa; Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Waldemar Szlachetka, wikary z Połomi.
8.V.2010 r. Pielgrzymka dzieci wczesnokomunijnych do Czernej.
25.V.2010 r. Uroczysta Msza święta z okazji 50-lecia Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej (dawniej: Koło Gospodyń Wiejskich).
27.V.2010 r. Wyjazd w ramach spotkania seniorów: na Górę Świętej Anny i do Mosznej.
9.VI.2010 r. Ks. Bp Gerard Bernacki udzielił sakramentu bierzmowania uczniom III klas gimnazjum.
13.VI.2010 r. Dzień Wspólnoty Ruchu „Światło-Życie” w naszej parafii.
15.VI.2010 r. Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.
10-12.IX.2010 r. Wyjazd Rodzin Domowego Kościoła do Zakopanego; wejście od strony słowackiej na Rysy (2499 m n.p.m.).
12.IX.2010 r. Gościem parafii był ks. Wojciech Grzesiak, kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Jastrzębiu Zdroju (wygłosił kazania i przeprowadził zbiórkę na remont kaplicy szpitalnej).
24-26.IX.2010 r. Wyjazd młodzieży oazowej do Wisły Jawornika.
5-6.X.2010 r. Wyjazd z parafii do Książa, Krzeszowa i Karpacza.
8-9.XI.2010 r. Wyjazd Służby Parafialnej do Wadowic i Zakopanego.
22.XI.2010 r. Uroczysta Msza św. w intencji Chóru „Nadzieja” z okazji Święta patronalnego Świętej Cecylii oraz 15-lecia istnienia Chóru.
5.XII.2010 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary; kaznodzieją odpustowym był o. Józef Mizera, kapucyn.
2.I.2011 r. Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach i Parafialnego Chóru „Nadzieja”.
12.I.2011 r. Parafialny wyjazd do Sanktuarium św. Barbary w Strumieniu (Msza święta, ucałowanie relikwii Świętej Barbary i zwiedzanie Żywej Szopki).
18.III.2011 r. Pielgrzymka parafialna do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie (diecezja tarnowska) po odbiór relikwii.
19.III.2011 r. Uroczyste Wprowadzenie Relikwii Błogosławionej Karoliny Kózkówny.
27.III.2011 r. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach: udzielenie posługi lektoratu klerykowi Jakubowi Szymonowi.
16-20.IV.2011 r. Wielkopostne Rekolekcje parafialne. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Jerzy Sołtysiak ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.
1.V.2011 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. prałat Jan Klemens.
3.V.2011 r. Wczesna Komunia Święta (1 dziecko).
15.V.2011 r. Pierwsza Komunia Święta dzieci klas II (37 dzieci).
19.V.2011 r. Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych i ich rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej.
25.V.2011 r. Wyjazd do Rud Raciborskich (msza święta i zwiedzanie Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego) i nad Zalew Rybnicki.
27.V.2011 r. Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach: kleryk naszej parafii Jakub Szymon otrzymuje strój duchowny (obłóczyny).
8.VI.2011 r. Ks. Bp Gerard Bernacki udzielił sakramentu bierzmowania uczniom III klas gimnazjum.
10.VII.2011 r. Założenie w naszej wspólnocie parafialnej Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci czyli Apostolstwa Dobrej Śmierci (ks. Roman Siatka ze Zgromadzenia Świętej Rodziny).
21.VIII.2011 r. Gościem parafii był. o. Mariusz Michalik, misjonarz ze Sri Lanki.
18-19.X.2011 r. Wyjazd parafialny (Tuchów, Dębowiec Dukla, Komańcza, Zagórz).
4.XII.2011 r. Odpust ku czci Świętej Barbary: kaznodzieją odpustowym był ks. Antoni Żebrowski, dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.
29.I.2012 r. Akcja Powołaniowa kleryków WŚSD w Katowicach (diakon Wojciech Iwanecki oraz alumni II roku: Mateusz Iwanecki i Paweł Sontag).
1-4.IV.2012 r. Rekolekcje Wielkopostne: nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Roman Siatka ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.
1.V.2012 r. Odpust ku czci Świętego Józefa: kaznodzieją odpustowym był. ks. Michał Borda, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii diecezjalnej w Sosnowcu.
20.V.2012 r. Pierwsza Komunia Święta klas II (33 dzieci).
20.V.2012 r. Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
30.V.2012 r. Wyjazd do sanktuarium Matki Bożej na „Górce” w Szczyrku.
31.VIII.2012 r. Nowym wikarym zostaje ks. Zdzisław Pławecki z parafii Świętego Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.
10-11.X.2012 r. Wyjazd parafialny (Dębno, Niedzica, Szczwnca, Stary Sącz, Krynica.
18.X.2012 r. Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc odwiedza Szpital Dziecięcy im. Korczaka.
21.X.2012 r. Festiwal Chórów im. ks. Anzelma Skrobola: w naszym kościele gościliśmy Zespół „Mszanianka” z Mszany.
27-30.X.2012 r. Rekolekcje przedwizytacyjne, które poprowadził ks. dr Marcin Niesporek.
3-4.XI.2012 r. Wizytacja Kanoniczna Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca.
15.XI.2012 r. Spotkanie Arcybiskupa Wiktora Skworca z nauczycielami i pracownikami ZSMS.
25.XI.2012 r. Niedziela Misyjna w parafii: gościem był ks. Józef Sołtysiak, oficjał do spraw misyjnych ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.
2.XII.2012 r. Odpust ku czci Świętej Barbary: kaznodzieją odpustowym był ks. Tomasz Górecki, z Centrum Duchowości Świętorodzinnej w Ciechocinku.
23-27.III.2013 r. Rekolekcje Wielkopostne: nauki głosił O.Kazimierz Pelczarski, redemptorysta z sanktuarium w Tuchowie.
3 i 19.V.2013 r. Uroczystości Pierwszokomunijne: Grupa Wczesnej Komunii Świętej (4 dzieci); Komunia Święta klas II (50 dzieci).
11.V.2013 r. Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej na Osiedlu Nowiny w Rybniku: Święcenia diakonatu z rąk Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca otrzymuje alumn Jakub Szymon.
25.V.2013 r. USA, stan Connecticut, diecezja Bridgeport, kościół pod wezwaniem św. Teresy: diakon Damian Pielesz otrzymuje święcenia prezbiteratu z rąk emerytowanego Arcybiskupa Hartford Księdza Daniela A. Cronina.
2.VI.2013 r. Prymicje Ks. Neoprezbitera Damiana Pielesza.
19.VI.2013 r. Wyjazd parafialny do sanktuarium św. o. Pio w Górce Przeprośnej, do Parku Miniatur Sakralnych w Złotej Górze i do sannktuarium na Jasnej Górze.
21-22.VI.2013 r. Wyjazd do Złotego Potoku i do Leśniowa na zakończenie Roku Formacji Rodzin Domowego Kościoła.
21.VIII.2013 r. Wycieczka dzieci z parafii w góry (Brenna – Równica).
1.IX.2013 r. Gościem parafii był o. Antoni Pawczuk z Misyjnego Zgromadzenia Świętego Andrzeja Apostoła na Ukrainie.
1.XII.2013 r. Odpust ku czci Świętej Barbary: kaznodzieją odpustowym był ks. Roman Siatka ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.
12-16.IV.2014 r. Rekolekcje Wielkopostne: nauki rekolekcyjne głosił ks. Tomasz Górecki ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.
3 i 11.V.2014 r. Uroczystości Pierwszokomunijne: Grupa Wczesnej Komunii Świętej (4 dzieci) i Komunia Święta klas II (46 dzieci).
17.V.2014 r. Katedra Chrystusa Króla w Katowicach: święcenia kapłańskie z rąk Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca przyjął diakon Jakub Szymon.
18.V.2014 r. Prymicje Księdza Neoprezbitera Jakuba Szymona.
11.VI.2014 r. Kościół Świętego Jerzego w Mszanie: arcybiskup-senior Damian Zimoń udzielił sakramnentu bierzmowania uczniom klas trzecich naszego Gimnazjum.
23.VI.2014 r. Wycieczka ministrantów w góry: Ustroń – Czantoria – Stożek – Kubalonka.
25.VI.2014 r. Wyjazd parafialny: Siewierz, Leśniów, Mirów i Bobolice.
9-10.VIII.2014 r. Gościem parafii był o. ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej z Katowic Koszutki.
17.VIII.2014 r. Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.
14.IX.2014 r. Powakacyjne spotkanie Rodzin Domowego Kościoła: Msza święta i agapa.
20.IX.2014 r. Parafialna Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.
1-2.X.2014 r. Wyjazd parafialny: Sandomierz, Opatów,Ujazd, Kazimierz Dolny.
11-19.X.2014 r. MISJE ŚWIĘTE z okazji 40-rocznicy przeniesienia zabytkowego kościoła z Jedłownika; nauki misyjne głosili ojcowie kapucyni: O. Marek Socha z Tenczyna i O. Józef Mizera ze Skomielnej Czarnej.
12-13.XI.2014 r. Wyjazd parafialny: Czerna, Bochnia, Kraków, Wadowice.
7.XII.2014 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary; kaznodzieją odpustowym był ks. Michał Borda, dyrektor Wydziału katechetycznego Kurii diecezjalnej w Sosnowcu.
22.III.2015 r. Gościem parafii był ks. Wojciech Grzesiak, kapelan Szpitala Wojewódzkiego, który przeprowadził zbiórkę na Misję medyczną do Paragwaju.
29.III-1.IV.2015 r. Wielkopostne Rekolekcje parafialne i szkolne, które poprowadził ks. dr Andrzej Pryba, misjonarz Świętej Rodziny.
1.V.2015 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Jakub Szymon, wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie.
3.V. i 17.V.2015 r. Pierwsza Komunia Święta dzieci wczesnokomunijnych (3 dzieci) i klas drugich (41 dzieci).
20.V.2015 r. Pielgrzymka dziękczynna dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej.
12.VI.2015 r. Kościół Świętego Jerzego w Mszanie: arcybiskup-senior Damian Zimoń udzielił sakramentu bierzmowania uczniom klas trzecich naszego Gimnazjum.
17.VI.2015 r. Wyjazd parafialny: Ojców, Grota Łokietka, Maczuga Herkulesa, Pieskowa Skała.
28.VI.2015 r. Gościem parafii był o. Theotime Akpako, misjonarz kombonianin.
29.VIII.2015 r. Dekretem Biskupa nowym wikarym zostaje ks. Łukasz Malikowski (dotychczasowy wikary parafii Świętego Ducha w Chorzowie). Ks. Zdzisław Pławecki został wikarym w parafii Świętego Antoniego w Siemianowicach Śl.
27.IX.2015 r. Gościem parafii był o. Daniel Biedniak ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Katowic Koszutki. Tego dnia ukazał się 1000 Numer Gazetki „Przyjaźń”.
18.X.2015 r. Niedziela Misyjna: Gościem parafii był ks. Jerzy Sołtysiak ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.
21-22.X.2015 r. Wyjazd parafialny: Szczepanów, Komańcza, Kalwaria Pacławska, Przemyśl, Jarosław.
22.XI.2015 r. Uroczysta Msza święta w intencji parafialnego Chóru „Nadzieja” z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia. Agapa dla chórzystów.
6.XII.2015 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary; kaznodzieją odpustowym był O. dr Lucjan Osiecki, ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Katowic Koszutki.
16.I.2016 r. Koncert kolęd w wykonaniu Zespołu „Jastrzymbioki” oraz Parafialnego Chóru „Nadzieja”.
6.III.2016 r. Gościem Wspólnoty był diakon Piotr Sontag: przeprowadził kolektę na budowę Domu rekolekcyjno-pielgrzymkowego w Piekarach Śl.
19-23.III.2016 r. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne; nauki głosił O. Daniel Biedniak ze Zgromadzenia Oblatów M.N. z Katowic Koszutki.
6.IV.2016 r. Bierzmowanie – Sakramentu bierzmowania uczniom klas trzecich gimnazjum udzielił ks. biskup Marek Szkudło.
27.IV.2016 r. Wyjazd parafialny: Kamień Śląski, Olszowa i Góra Świętej Anny.
30.IV.2016 r. V Turniej szachowy o Puchar Parafii.
1.V.2016 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Dominik Szaforz, emerytowany proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi w Łazikach Dolnych.
3.V.2016 r. Uroczystość pierwszokomunijna: Grupa Wczesnej Komunii Świętej (5 dzieci).
15.V.2016 r. Pierwsza Komunia Święta dzieci klas II (29 dzieci).
20-25.VII.2016 r. Trzy rodziny naszej parafii gościli młodzież z Włoch w ramach ŚDM.
18.IX.2016 r. Gościem parafii był o. Sylwester Maćkiewicz, oblat z Katowic Koszutki.
28.IX.2016 r. Ogólnopolska Akcja szerzenia Bożego Miłosierdzia o Godzinie 15.00; w naszej parafii Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmówiliśmy przy krzyżu Misyjnym.
28.IX.2016 r. Jubileusz 25-lecia Legionu Maryi pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady: Msza św. i spotkanie w salce katechetycznej.
16.X.2016 r. Msza Święta z okazji 20-lecia istnienia Koła Misyjnego.
24.X.2016 r. Uroczysta Msza święta w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza z okazji Święta Patronalnego Świętego Tarsycjusza. Przyjęcie do Grona Ministrantów i Kandydatów. Agapa dla ministrantów.
1.XII.2016 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Dominik Szaforz, emerytowany proboszcz parafii Niepokalanego Serca Maryi w Łazikach Dolnych.
23.XII.2016 r. Spotkanie opłatkowe Młodzieży Oazowej.
29.XII.2016 r. Spotkanie opłatkowe Rodzin Domowego Kościoła.
15.I.2017 r. Koncert kolęd w wykonaniu Zespołu „Jastrzymbioki”.
17.I.2017 r. Wycieczka ministrantów i młodzieży oazowej do Warszawy.
18.II.2017 r. Kulig dla dzieci i młodzieży na Kubalonkę.
29.III.2017 r. Bierzmowanie uczniów III klas gimnazjum; sakramentu bierzmowania udzielił bp Adam Wodarczyk.
8.IV.2017 r. Msza św. w intencji ks. proboszcza Czesława Szaforza w dniu 35 rocznicy święceń kapłańskich.
8-12.IV.2017 r. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne; nauki głosił ks. Tomasz Górecki ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.
1.V.2017 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Jan Joszko, emerytowany proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Połomi.
3.V.2017 r. Uroczystość pierwszokomunijna: Grupa Wczesnej Komunii Świętej (3 dzieci).
15.V.2017 r. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej.
21.V.2017 r. Pierwsza Komunia Święta dzieci klas III (33 dzieci).
24.V.2017 r. Pielgrzymka dziękczynna dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej.
27.V.2017 r. Turniej halowy w piłce nożnej dla ministrantów dekanatu Jastrzębie-Zdrój o Puchar Proboszcza parafii na „Przyjaźni”.
29.V.2017 r. Jastrzębska Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl.
20.VIII.2017 r. Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl.
27.VIII.-3.IX.2017 r. Wyjazd parafialny: Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina.
9-10.IX.2017 r. Wyjazd rodzin Domowego Kościoła (Krasiejów, Jezioro Turawskie).
10.IX.2017 r. Gościem parafialnej wspólnoty był o. Grzegorz Pawluś, oblat z Koszutki.
11.X.2017 r. Wyjazd parafialny: Łagiewniki i Kazimierz w Krakowie.
23.XI.2017 r. Uroczysta Msza święta w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza z okazji Święta Patronalnego Świętego Tarsycjusza. Agapa dla ministrantów.
1.XII.2017 r. Msza św. Barbórkowa zamówiona przez Dyrekcję Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział Jastrzębie, KWK „JasMos”.
3.XII.2017 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary. Sumie przewodniczył ks. Dominik Szaforz; kazanie wygłosił ks. wikary Łukasz Malikowski.
7.I.2018 r. Kolędy po śląsku w wykonaniu Zespołu „Jastrzymbioki”.
21.I.2018 r. Jasełka po śląsku w wykonaniu Zespołu „Jastrzymbioki”.
5-9.II.2018 r. Wyjazdy ministrantów w czasie ferii zimowych: Wadowice – Sanktuarium Jana Pawła II – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – Wawel – Rynek w Krakowie; Czechy (Aqua Park); Wisła (narty); Zakopane oraz kopalnia Guido w Zabrzu.
23.III.2018 r. Droga krzyżowa ulicami Miasta: z parafii św. Barbary i św. Józefa do NSPJ w Zdroju.
24-28.III.2018 r. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne; nauki głosił o. Grzegorz Pawluś ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
12.IV.2018 r. Tydzień Miłosierdzia – Dzień Seniora: msza święta z udzieleniem sakramentu namaszczenia oraz spotkanie w salce pod kościołem.
1.V.2018 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Wojciech Samuel, wikary z parafii NSPJ w Zdroju.
3.V.2018 r. Uroczystość pierwszokomunijna: Grupa Wczesnej Komunii Świętej.
6.V.2018 r. Bierzmowanie uczniów III klas gimnazjum; sakramentu bierzmowania udzielił abp metropolita katowicki, Wiktor Skworc.
20.V.2018 r. Pierwsza Komunia Święta dzieci klas III.
23.V.2018 r. Pielgrzymka dziękczynna dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej.
26.V.2018 r. Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
1.VI.2018 r. Wyjazd ministrantów i młodzieży do Mariazell.
16.VI.2018 r. Wyjazd ministrantów i młodzieży na Słowację.
21.VIII.2018 r. Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w
Piekarach Śląskich.
30.VIII.2018 r. Dekretem Biskupa nowym wikarym zostaje ks. Adam Zdebel.
2.IX.2018 r. Gościem parafii był o. Jarosław Wachowski, oblat z Katowic Koszutki.
22.IX.2018 r. Parafialna Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.
28-30.IX.2018 r. Wyjazd Rodzin Domowego Kościoła do Karpacza; wyjście na Śnieżkę.
17.X.2018 r. Wyjazd parafialny: Tyniec i Kraków.
11.XI.2018 r. Uroczysta Msza święta za Ojczyznę w setną rocznicę odzyskania niepodległości.
1.XII.2018 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Sebastian Bureza, wikary z parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju.
8.XII.2018 r. Obrzęd nałożenia medalików Dzieciom Maryi.
6.I.2019 r. Kolędy po Śląsku w wykonaniu Zespołu „Jastrzymbioki”.
23.III.2019 r. Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
1.IV.2019 r. Udzielenie Sakramentu Bierzmowania uczniom klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum – sakramentu udzielił bp Grzegorz Olszowski.
13-17.IV.2019 r. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne; nauki głosił ks. Józef Bobeł ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
1.V.2019 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Ambroży Kucz, emerytowany proboszcz parafii Chrystusa Króla w Golejowie.
29.XI.2019 r. Msza Święta Barbórkowa w intencji dyrekcji i pracowników SRK SA. Oddział KWK „JAS-MOS” w Jastrzębiu Zdroju; w czasie Mszy Świętej został przekazany DAR: Monstrancja wykonana z węgla.
1.XII.2019 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Andrzej Wieczorek, kapelan Szpitala w Katowicach-Ochojcu.
7-8.IV.2020 r. Nawiedziny Matki Bożej w kopii Obrazu Matki Bożej Piekarskiej – objazd parafii i modlitwy kapłanów w kościele.
1.V.2020 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Tomasz Maciąg, wikariusz parafii MB Różańcowej w Moszczenicy.
19-20.IX.2020 r. Gościem parafialnej wspólnoty był O. Arkadiusz Sędzielowski ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Katowic Koszutki.
20.IX.2020 r. Dożynki parafialne.
11.X.2020 r. Spotkanie założycielskie Rady Ekonomicznej.
17.X.2020 r. Bierzmowanie uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych; sakramentu bierzmowania udzielił bp pomocniczy Marek Szkudło.
6.XII.2020 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. proboszcz Czesław Szaforz.
19, 21, 22, 28, 29 i 30.XII.2020 r. Odbyły się w kościele „spotkania Kolędowe” dla mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii.
2, 4, 5 i 9.I.2021 r. Odbyły się w kościele kolejne „Spotkania Kolędowe” dla mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii: Msza Święta i Nabożeństwo.
2.II. – 8.XII. 2021 r. Ze względu na trwający ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA, nasz kościół został ogłoszony KOŚCIOŁEM JUBILEUSZOWYM.
27-31.III.2021 r. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne; nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Józef Bobeł ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
7.IV.2021 r. Msza Święta kapłanów dekanatu Jastrzębie-Zdrój w naszym kościele Jubileuszowym z okazji Roku Świętego Józefa.
1.V.2021 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Adam Słota, wikariusz parafii NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju.
8.V.2021 r. Pielgrzymka d naszego kościoła z parafii Świętego Józefa w Kłokocinie.
15 i 16.V.2021 r. Pierwsza Komunia Święta dzieci klas III.
22.V.2021 r. Pielgrzymka do naszego kościoła z parafii Wszechpośredniczki Łask w Jedłowniku.
26.IX.2021 r. Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej – wśród nich nasz parafianin Przemysław Gembalczyk.
18.X.2021 r. Bierzmowanie uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych; sakramentu bierzmowania udzielił bp pomocniczy Grzegorz Olszowski.
5.XII.2021 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Piotr Ślęczka, salwatorianin z Trzebini.
8.IV.2022 r. Droga Krzyżowa ulicami Miasta Jastrzębie-Zdrój: od parafii Podwyższenia Krzyża Świętego do parafii Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy.
9.IV.2022 r. Msza Święta z okazji jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Czesława Szaforza.
9-13.IV.2022 r. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne; nauki głosił O. Arkadiusz Sędzielowski OMI, misjonarz z klasztoru w Katowicach Koszutce.
1.V.2022 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Piotr Machoń, emerytowany proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Chorzowie-Batorym.
15.V.2022 r. Pierwsza Komunia Święta dzieci klas III.
17.V.2022 r. Bierzmowanie uczniów ósmych klas szkoły podstawowej ZSMS – sakramentu bierzmowania udzielił bp pomocniczy Adam Wodarczyk.
12.VI.2022 r. Wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich w archidiecezji katowickiej.
26.VI.2022 r. Msza święta dziękczynna za czteroletnią posługę duszpasterską w naszej parafii ks. Adama Zdebla.
31.VII.2022 r. Dekretem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca ks. wikary Adam Zdebel zostaje administratorem w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Siemianowicach Śl.-Przełajce.
Sierpień 2022 r. Zbiórka produktów żywnościowych i środków czystości w ramach Akcji „Szlachetna Paczka”.
30.VIII.2022 r. Dekretem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca z dnia 3 sierpnia ks. Marek Fenisz wikariusz parafii NSPJ i Św. Jana Bosko w Katowicach-Piotrowicach zostaje mianowany wikariuszem w naszej parafii.
10.IX.2022 r. Zaprzysiężenie nowego składu Parafialnej Rady Duszpasterskiej i pierwsze posiedzenie nowej kadencji.
16-18.IX.2022 r. Wizytacja kanoniczna Biskupa Adama Wodarczyka.
4.XII.2022 r. Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary. Sumie przewodniczył ks. Dominik Szaforz, kazanie odpustowe wygłosił ks. Marek Fenisz.
1-5.IV.2023 r. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne; nauki głosił ks. Józef Bobeł ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
3-5.IV.2023 r. Rekolekcje dla uczniów ZSMS; rekolekcje szkolne poprowadził ks. wikary Marek Fenisz.
1.V.2023 r. Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Mateusz Mnich, wikariusz parafii NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju.
26.V.2023 r. Bierzmowanie uczniów ósmych klas szkoły podstawowej ZSMS – sakramentu bierzmowania udzielił bp pomocniczy Grzegorz Olszowski.

Ważniejsze prace przy parafii i kościele

1997 r. Remont na probostwie.
Oświetlenia Krzyża Misyjnego.
Remont w kotłowni.
Nowe ogrodzenie przy kościele wzdłuż ulicy Bpa Bednorza.
1998 r. Wymiana okien drewnianych w kościele.
Wyłożenie kostką brukową placu przy Krzyżu Misyjnym i przy kościele. Remont dachu na probostwie.
1999 r. Wymiana okien w salkach katechetycznych.
Impregnacja i konserwacja budynku kościoła z zewnątrz.
Budowa Groty Maryjnej. Postawienie nowego krzyża przy ul. Lompy.
Maj–Październik 1999 r. Budowa Groty Maryjnej przy kościele wraz z ołtarzem.
Wrzesień 1999 r. Poświęcenie nowego krzyża przy ul. Lompy.
Luty 2000 r. Założenie rynien na budynku kościoła.
Marzec 2000 r. Prezbiterium kościoła wyłożono wykładziną dywanową.
Nowy baldachim.
Generalny remont radiofonizacji w kościele i na zewnątrz przy Grocie Maryjnej.
Lipiec 2000 r. Rozpoczęcie prac konserwacyjnych Obrazu Matki Boskiej Opiekunki.
Sierpień 2000 r. Remont pomieszczenia pod wieżą kościoła i zaadoptowanie go na salę spotkań dla młodzieży.
Wrzesień 2000 r. Rozpoczęcie prac na cmentarzu komunalnym na terenie naszej parafii.
Kwiecień 2001 r. Nowe organy elektroniczne.
Zamontowano zewnętrzne oświetlenie kościoła.
Lipiec 2001 r. Remont na probostwie (podłączenie gazu, remont kuchni, częściowa wymiana okien).
Kwiecień 2002 r. Nowe drzwi wejściowe na probostwie.
Czerwiec–Sierpień 2002 r. Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła i wieży oraz wymiana sufitu w kościele; ocieplenie kościoła wełną mineralną.
Czerwiec 2002 r. Odnowiona została zabytkowa chrzcielnica (1885r.).
Sierpień 2002 r. Został podłączony system sygnalizacji pożaru kościoła do stacji monitorowania umieszczonej w Komendzie Miejskiej PSP w Jastrzębiu Zdroju.
Październik 2002 r. Nowa instalacja odgromowa na kościele.
Listopad 2002 r. Remont zakrystii (m.in. wymieniona została podłoga, położono nową wykładzinę, zakupiono nowe szafy na szaty liturgiczne).
Grudzień 2002 r. Odnowiono Obraz Świętej Barbary (1888r.) oraz ramy (XVII/XVIII wiek).
Luty 2003 r. Remont instalacji telefonicznej na probostwie.
Kwiecień 2003 r. Remont instalacji elektrycznej na probostwie.
Sierpień 2003 r. Prace konserwatorskie na dachu i wieży kościoła.
Remont rur wodno-kanalizacyjnych na probostwie.
Sierpień 2004 r. Remont centralnego ogrzewania na probostwie i wymiana okien.
Wrzesień 2004 r. Wyłożenie kostką granitową głównego i bocznego wejścia do kościoła.
Listopad – Grudzień 2004 r. Nowe oświetlenie w kościele.
Zewnętrzne oświetlenie wieży kościelnej.
Odnowiono tabernakulum i elementy dekoracyjne ołtarza głównego oraz dużą figurę Serca Pana Jezusa i Serca Maryi.
Maj 2005 r. Odeskowanie loży lokatorskiej (obecnie pomieszczenie dla ministrantów.
Wrzesień 2005 r. Remont dachu na probostwie i nad kancelarią parafialną.
Grudzień 2005 r. Przeprowadzono prace związane z generalnym remontem instalacji elektrycznej; zamontowano nowe skrzynki rozdzielcze.
Remont c.o. (wymiana rur prowadzących z kotłowni do kościoła.
Luty 2006 r. Zamontowano nowy kocioł w kotłowni.
Zakupiopno nowe organy cyfrowe JOHANNUS Opus 15.
Kwiecień 2006 r. Wyłożono kostką granitową obejście dokoła kościoła.
Maj 2006 r. Malowanie na probostwie (klatka schodowa, korytarze, jadalnia, kuchnia i zaplecze kuchenne oraz kancelaria parafialna).
Wrzesień 2006r. Przeprowadzono prace związane z osuszaniem salek pod kościołem.
Zakupiono nowe drzwi wejściowe na probostwo.
Listopad 2006r. Zakupiony został i zamontowany drugi piec do kotłowni: Viadrus U 26.
Luty 2007 r. Nowe ławeczki w kościele i na chórze.
Marzec 2007 r. Remont centralnego ogrzewania w kościele.
Marzec i Październik 2007 r. Założenie monitoringu zabytkowego kościoła oraz placu przy kościele i przy budynku probostwa.
Marzec, Kwiecień i Październik 2007 r. Remont salek katechetycznych pod kościołem, biblioteki i kuchni w podziemiach kościoła.
Sierpień 2007 r. Odnowienie krzyża przydrożnego przy skrzyżowaniu ulic Bpa Bednorza i Połomskiej.
Listopad 2007 r. Przeprowadzono prace związane z zadaszeniem okien przy salkach w po-dziemiach kościoła.
Grudzień 2007 r. Remont pomieszczenia pod wieżą.
Styczeń 2008 r. Przeprowadzona została ścinka drzew po zachodniej stronie kościoła.
Marzec 2008 r. Remont w kotłowni.
Remont kanalizacji.
Kwiecień 2008 r. Malowanie ogrodzenia.
Malowanie wnęk przy oknach w podziemiach kościoła.
Założenie instalacji odgromowej na budynku probostwa.
Czerwiec 2008 r. Osuszenie ściany probostwa (od strony kościoła) i kancelarii parafialnej.
Remont balkonu nad kancelarią parafialną.
Sierpień 2008 r. Remont kanalizacji.
Październik 2008 r. Posadzono wielką ilość tui wokół kościoła.
Styczeń 2009 r. Wykonano boazerię na korytarzu w podziemiach kościoła.
Wymieniono 3 drzwi na probostwie.
Wrzesień-Październik 2009 r. Prace związane z uporządkowaniem skarpy po zachodniej stronie kościoła.
Generalny remont dachu nad kancelarią parafialną i balkonu.
Marzec i Listopad 2010 r. Prace remontowe w pokojach na probostwie.
Kwiecień 2010 r. Zakończenie konserwacji ołtarza głównego; w ostatnich dniach miesiąca zamontowano poszczególne elementy ołtarza w prezbiterium naszego zabytkowego kościoła.
Czerwiec 2010 r. Remont dachu na probostwie (ocieplenie). Rozbudowa blaszanego garażu. Końcowe prace związane z konserwacją ołtarza głównego (pomalowanie podstawy pod tabernakulum, bocznych ścian mensy ołtarzowej, ścian przy tabernakulum, uzupełnienie brakującego elementu ozdobnego).
Lipiec 2010 r. Remont schodów do kościoła (od strony zakrystii).
Sierpień-Grudzień 2010 r. Prace związane z instalacją gaśniczą mgły wodnej (prace wykonywała Firma Supo Cerber z Krakowa).
Marzec 2011 r. Wymiana okien na parterze probostwa.
Kwiecień 2011 r. Remont schodów przy krzyżu misyjnym.
Maj 2011 r. Odnowienie Krzyża Misyjnego.
Maj-Sierpień 2011r. Generalny remont w kotłowni.
Sierpień 2011 r. Remont schodów od strony kancelarii oraz boczne wejście do kościoła.
Malowanie ogrodzenia wokół kościoła.
Listopad 2011 r. Remont pokoi na probostwie.
Maj 2012 r. Prace remontowe w salkach pod kościołem i na korytarzu.
Czerwiec-Lipiec 2012 r. Prace remontowe na balkonie nad kancelarią parafialną.
Paździerrnik 2012 r. Konserwacja zabytkowej Ambony.
Grudzień 2012 r. Wykonanie i zabudowa w kotłowni nowego pieca c.o.
Marzec 2013 r. Renowacja ławek w kościele (nowa tapicerka).
Maj 2013 r. Zakup i montaż 8 nowych kinkietów w zabytkowym kościele (w ołtarzach bocznych i na filarach pod chórem).
Sierpień-Wrzesień 2013 r. Prace remontowe na dzwonnicy kościelnej; montaż drugiego dzwonu (metalowego, 60-cio kilogramowego).
Styczeń 2014 r. Remont instalacji elektrycznej na probostwie.
Luty 2014 r. Prace remontowe w salkach pod kosciołem (remont ogrzewania).
Remont w kościele: wymiana grzejników.
Luty-Marzec 2014 r. Remont w kościele: prace związane z ociepleniem kościoła.
Marzec 2014 r. Prace remontowe w zakrystii i w pomieszzceniu dla ministrantów: ocieplenie, nowa wykładzina, nowa szafa na ornaty, alby i paramenty liturgiczne.
Prace remontowe w pomieszczeniu gospodarczym na probostwie.
Kwiecień 2014 r. Zakończenie konserwacji Obrazu „Matki Bożej Wspomożenie Wiernych”.
Czerwiec 2014 r. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowana przez Stowarzyszenie „Kościół w Potrzebie”.
Październik 2014 r. Zakończenie konserwacji Obrazu „Świętej Rodziny”.
Październik-Listopad 2014 r. Przeprowadzenie prac remontowych na probostwie (zmiana konstrukcji dachowej oraz zadaszenie balkonu nad kancelarią parafialną).
Lipiec-Sierpień 2015 r. Prace izolacyjne budynku probostwa i kancelarii parafialnej.
Prace związane z ociepleniem probostwa i kancelarii parafialnej
Prace związane z odgromieniem budynku probostwa.
Lipiec 2016 r. Malowanie pokoi na probostwie.
Luty 2017 r. Do pracowni konserwatorskiej w Krakowie został zawieziony Obraz „Madonna z Dzieciątkiem”.
Luty/Marzec 2017 r. Remont jadalni na probostwie oraz inne prace remontowe na probostwie (wymiana drzwi, podłóg, posadzek).
Marzec 2017 r. Wymiana wykładziny w prezbiterium kościoła.
Czerwiec/Lipiec 2017 r. Prace związane ze ścinką drzew przy zabytkowym kościele.
Sierpień 2017 r. Z pracowni konserwatorskiej z Krakowa przywieziony został Obraz „Madonna z Dzieciątkiem”.
Listopad 2017 r. Prace kanalizacyjne (podłączenie kanalizacji z probostwa i kościoła do kanalizacji miejskiej).
Luty/Marzec 2018 r. Remont wszystkich pomieszczeń znajdujących się pod kościołem.
Kwiecień 2018 r. Prace związane z nagłośnieniem w zabytkowym kościele.
Luty 2019 r. Malowanie korytarzy i klatki schodowej na probostwie; zamontowanie nowych lamp. Nowe konfesjonały w kościele.
Marzec 2019 r. Nasadzenie 14 sztuk drzew w ramach kompensacji przyrodniczej.
Kwiecień 2019 r. Z pracowni konserwatorskiej w Krakowie został przywieziony „Dyptyk” (Ewangeliści św. Łukasz i św. Jan).
Lipiec 2019 r. Przeprowadzony został remont instalacji odgromowej i elektrycznej (kościół wraz z pomieszczeniami podziemnymi i probostwo) wraz z wykonaniem koniecznych protokołów.
Listopad 2019 r. Remont krzyża przy styku ulic Bpa Bednorza i Połomskiej.
Maj 2020 r. Prace konserwacyjne monitoringu (urządzenia i kamery).
Czerwiec 2020 r. Prace związane z położenie paneli na korytarzu na probostwie oraz przy kancelarii parafialnej.
Lipiec 2020 r. Zamontowanie rolet w kościele (w prezbiterium) i w kancelarii.
Październik 2020 r. Wymiana dachu nad kotłownią.
Wrzesień 2021 r. Remont schodów przed krzyżem misyjnym.
Październik 2021 r. Czyszczenie rynien na kościele i na probostwie oraz uzupełnienie i wymiana desek na dachu kościoła.
Lipiec 2022 r. Prace nad wejściem do salek pod kościołem.
Sierpień 2022 r. Malowanie pokoi na probostwie oraz malowanie kancelarii parafialnej i położenie paneli.