Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

27 Wrzesień –
3 Październik 2020

 26 Niedziela Zwykła

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać!”.

O 15.00 Nabożeństwo Eucharystyczne.

DZISIAJ W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” o tym, że stale powiększająca się grupa bezwyznaniowców na świecie stanowi idealne warunki dla Kościoła, by skupić się na ewangelizacji. Ponadto: o roli, jaką powinien odgrywać dojrzały mężczyzna w relacji z żoną i dziećmi.
W NAJNOWSZYM „MAŁYM GOŚCIU” plakat z modlitwą „Pod Twoją obronę” oraz o nowym błogosławionym nastolatku Carlo Acutis.
W GAZETCE „PRZYJAŹŃ”: Refleksja na temat ciszy. Ponadto o zbiórce elektrośmieci w naszej parafii.

W tygodniu

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: w poniedziałek Wspomnienie św. Wacława, męczennika; we wtorek Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; w środę Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła; w czwartek Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktor Kościoła; w piątek Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.

Od poniedziałku do piątku dzieci wczesno i pierwszokomunijne zapraszam w ramach tzw. Białego Tygodnia na Mszę świętą na godz. 17.00.

We wtorek po mszy świętej wieczornej odbędzie się w salce pod kościołem Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.

W CZWARTEK ROZPOCZYNA SIĘ PAŹDZIERNIK, MIESIĄC RÓŻAŃCOWY. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane według następującego porządku: od poniedziałku do piątku po mszy świętej wieczornej, w soboty o 16.30, w niedziele o 15.15. Istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego przez wypełnienie tej pobożnej praktyki. Serdecznie zapraszam do udziału w tych nabożeństwach wszystkich parafian, także dzieci i młodzież. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach. Dzieci uczestniczące w nabożeństwach różańcowych, w pierwszym dniu otrzymają małe książeczki zatytułowane Mój Różaniec”. Na pierwszej stronie narysowany jest różaniec oraz podany sposób odmawiania tej modlitwy. Na ostatniej stronie zamieszczony jest różaniec misyjny (o pięciu kolorach – każdą dziesiątkę odmawiamy za inny kontynent). Książeczka „Mój Różaniec” zawiera poszczególne Tajemnice Różańca Świętego. W kolejne dni (od poniedziałku do piątku) dzieci będą otrzymywać obrazki które wkleją w wyznaczone miejsce.

W TYM TYGODNIU PRZYPADAJĄ PIERWSZY CZWARTEK, PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA.

W PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA będziemy modlić się do Jezusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, o obfite łaski dla niego, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz. 17.00.
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej miłosiernemu Sercu Jezusa za grzechy całego świata. O godz. 7.00 odprawiona zostanie msza święta za chorych parafian z nabożeństwem do NSPJ; o 16.30 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia; o 17.00 Msza święta za Czcicieli Serca Jezusowego oraz za dzieci wczesnokomunijne; o 18.30 Okazja do spowiedzi dla młodzieży; o 19.00 Msza św. w intencji młodzieży naszej parafii z Obrzędem Przyjęcia kandydatów do sakramentu bierzmowania.
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA czcimy Niepokalane Serce Maryi. O godz. 7.00 msza święta w intencji róż różańcowych naszej parafii z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi; o 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (w tym czasie okazja do spowiedzi św.); o 16.30 Nabożeństwo Różańcowe; w czasie mszy świętej wieczornej, z racji pierwszej soboty, będzie miał miejsce obrzęd błogosławieństwa kobiet przed urodzeniem dziecka (serdecznie zapraszam kobiety będące w stanie błogosławionym).

Odwiedziny chorych będą miały miejsce w I piątek i w I sobotę miesiąca, według porządku z poprzednich miesięcy; początek Odwiedzin o godz. 8.30.

Kolekta za tydzień to tzw. Świętopietrze – na potrzeby Stolicy Apostolskiej (przeniesiona z 29 czerwca).

Inne Ogłoszenia

OD PONIEDZIAŁKU 21 WRZEŚNIA w ramach godzin urzędowania kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje mszalne na 2021 rok.

SPOTKANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS
odbędzie się we wtorek 29 września po mszy św. wieczornej.

SPOTKANIE DLA SENIORÓW
w czwartek 8 października o godz. 10.00 w salce pod kościołem.

SPOTKANIE KOŁA MISYJNEGO
26 października po mszy św. wieczornej.

ZBIÓRKA zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Firma Green Office Ecologic od kilku lat zajmuje się zbiórką i utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odzysk surowców pochodzących z demontażu zebranego sprzętu, pozwala na gromadzenie środków finansowych, dzięki którym można wspierać projekty katolickie, głównie misyjne. Dzięki dobremu wykorzystywaniu bezwartościowego bezużytecznego sprzętu złomu, można pomóc i uszczęśliwić wielu ludzi. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata Zambii, Kamerunie, Kenii oraz Tanzanii.
Można przekazać: komputery, monitory, klawiatury, drukarki, klimatyzatory, radia, telewizory, magnetofony, magnetowidy, dekodery, telefony stacjonarne i komórkowe, tonery, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze, grzejniki, kuchenki, mikrofalówki, kable, baterie, akumulatory, itd. Firma Green Office Ecologic stosuje się do wszystkich zakazów i ograniczeń wprowadzonych na terenie kraju związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W naszej parafii zbiórka ta będzie miała miejsce we wtorek 6 października o godz. 13.00 (wyznaczona godzina jest godziną zakończenia zbiórki i odbioru zebranego przez parafię sprzętu przez Green Office Ecologic). Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny można składać w poniedziałek 5 października przez cały dzień, a we wtorek do godz. 12.30; elektroodpady prosimy składać na placu przed krzyżem misyjnym; drobny sprzęt, jak telefony, baterie czy kable prosimy składać do przygotowanych kartonów.

 

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
Drodzy Diecezjanie!
W dniu dzisiejszym obchodzimy 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w modlitwie o tych wszystkich, których konflikty i kryzysy humanitarne zmuszają do opuszczania swoich domów i ojczyzny, a w konsekwencji narażają na niepewność, marginalizację i odrzucenie. W duchu chrześcijańskiej miłości chcemy ich wspierać także materialnie, do czego zachęca nas często Papież Franciszek. Takiej pomocy potrzebują dziś szczególnie migranci koczujący w zniszczonych pożarem obozach na greckiej wyspie Lesbos.
Informuję też, że w niedzielę 4. października zgodnie z prośbą Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej wierni Kościoła w Polsce złożą ofiarę, tradycyjnie zwaną „świętopietrze”, na rzecz Ojca Świętego, aby materialnie wspomóc Jego apostolską i charytatywną posługę.
Kolektę polecam ofiarności wiernych archidiecezji katowickiej i równocześnie proszę o modlitewne wspieranie Piotra naszych czasów, który potrzebuje modlitwy Kościoła i który o tę modlitwę często nas prosi.
Bracia i Siostry!
W sobotę 10. października 2020 odbędzie się IX Pielgrzymka „Żywego Różańca” do katowickiej katedry Chrystusa Króla.
Z uwagi na wciąż istniejące zagrożenia epidemiczne do udziału w pielgrzymce zachęcam głównie tych, którym pozwala na to stan zdrowia. Uczestników już teraz proszę o przestrzeganie przepisów sanitarnych. O godz. 11.00 wspólnie odmówimy różaniec, a w południe wraz z duszpasterzami odprawimy Mszę św. w intencji pielgrzymów i wszystkich róż różańcowych. W pielgrzymce będzie można uczestniczyć również duchowo poprzez transmisję w archidiecezjalnym radiu eM oraz w Internecie.
Dziękuję zelatorom i członkom róż różańcowych za świadectwo wiary, za wsparcie okazywane duszpasterzom i za ofiary na potrzeby naszych misjonarzy.
W październiku zachęcam również do codziennej modlitwy różańcowej we wspólnotach parafialnych. W chwilach prób i doświadczeń różaniec przynosi ocalenie. W czasie dotkliwych ograniczeń związanych z pandemią, wieczorny różaniec transmitowany z wielu kościołów archidiecezji dawał nam poczucie wspólnoty, zgromadził na modlitwie wiele rodzin i umacniał w pokonywaniu trudności. Trwajmy zjednoczeni na modlitwie i wołajmy o ustanie pandemii. Módlmy się za Kościół, o pokój w Ojczyźnie, za kapłanów i o nowe powołania do służby Ewangelii i o zachowanie powołań.
Wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI
Katowice, 23 września 2020 r.

 

AKT KOMUNII ŚWIĘTEJ DUCHOWEJ

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

 

Nauki Przedmałżeńskie:

Dni Skupienia:
Poradnia Życia Rodzinnego – należy umówić się telefonicznie: 534 123 470.

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 27.09.2020r. – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za + Bronisławę Myśliwiec w 15 rocznicę śmierci, męża Ludwika i ++ z pokrewieństwa.
9.00 Za ++ Stanisława, Franciszkę, Jana, Tadeusza Zaniat, Mariannę, Tomasza, Annę, Józefa, Henryka, Jana, Mariannę Małaczek, ++ z rodzin Zaniat, Małaczek, Górnicz, Ziółkowski i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej.
15.30 NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE.
16.00 O wiarę, nadzieję, miłość, dobroć i pokój serca dla Marysi z okazji 10 rocznicy urodzin oraz o światło Ducha Świętego w rodzinie na nowy rok szkolny.
Chrzest: Szymon Cis.

Poniedziałek 28.09.2020r. – Wspomnienie św. Wacława
7.00 Za + Irenę Czuba (od brata Andrzeja z rodziną).
17.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego dla Zygmunta Niemczyk z okazji 87 urodzin.

Wtorek 29.09.2020r.
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA i RAFAŁA
7.00 Za + Wiktorię Gilbert w 1 rocznicę śmierci.
17.00 Za ++ Leona, Michała, Stanisława Henicz i ++ z rodziny.

Środa 30.09.2020r. – Wspomnienie św. Hieronima
7.00 Za + Irenę Czuba (od brata Mariana).
17.00 Msza 30-dniowa: + Jan Dziedziński.

Czwartek 1.10.2020r. – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
I czwartek miesiąca
7.00 Za + Irenę Czuba (od sąsiadów z ulicy Wyspiańskiego od 1 do 7).
13.00 W intencji nowożeńców: Antończyk Bartosz i Grzybek Sandra.
17.00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie.

Piątek 2.10.2020r. – Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów
I piątek miesiąca
7.00 Do NSPJ za chorych parafian.
17.00 Do NSPJ za Jego czcicieli i dzieci wczesnokomunijne.
19.00 Za młodzież.

Sobota 3.10.2020r. – Dzień powszedni
I sobota miesiąca
7.00 Do Niepokalanego Serca Maryi w intencji Róż Różańcowych naszej parafii.
16.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
17.00 Za + Joachima Kłosek, rodziców z obu stron, wnuka Grzegorza i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA 4.10.2020r. – 27 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za + Irenę Wójcikowską w 20 rocznicę śmierci, jej rodziców, teściów, brata Marcina, szwagrów Piotra i Władysława, kuzynkę Janinę, brata Stanisława, siostrę Zofię.
9.00 Za + Zdzisławę Mężyk w 11 rocznicę śmierci, Annę i Stanisława Mężyk, Ryszarda oraz Jana i Janinę Serafin.
11.00 W intencji p. katechetki Alicji Kiełbasa – jak dar od dzieci z rupy Wczesnej Komunii Świętej i uch rodziców.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
16.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Aliny, Patrycji, Leona i Grzegorza, prosząc również przez wstawiennictwo Matki Bożej, Aniołów Stróżów, Świętego Józefa i Świętej Siostry Faustyny o dary Ducha Świętego, o mądrość w wybo-rze nowej szkoły dla Aliny i potrzebne łaski w nowym roku szkolnym dla całej rodziny.

 

Dane kontaktowe Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży: Ks. Łukasz Płaszewski, Adres do korespondencji: skr. poczt. 206, 40-950 Katowice, tel. 519 318 959, mail: delegat.dm@katowicka.pl

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.