Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

16 czerwca 2024
– 22 czerwca 2024

11 NIEDZIELA ZWYKŁA

  • Dziś kolekta na utrzymanie naszego kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem pokrycia kosztów przeglądu elektryczno – odgromowego, który miał miejsce w tym tygodniu i związanych z tym napraw w kościele i na budynku probostwa oraz kosztów przeglądu budowlanego.
  • Za tydzień kolekta na Archidiecezję.
  • Młodzież zapraszamy do uczestnictwa w 17 pieszej pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 26 – 28 sierpnia. Szczegóły na stronie www.mlodzidlamlodych.pl
  • W sobotę o 16.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszam.
  • Przypominam o zmianie godziny mszy św. Od niedzieli 7 lipca – NA STAŁE – poranna Msza św. W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI BĘDZIE O GODZINIE 8.00.
  • W lipcu i sierpniu nasz tygodnik Przyjaźń będzie miesięcznikiem. Tzn. że numer z niedzieli 30 czerwca będzie zawierał intencje na cały lipiec, a numer z 28 lipca na cały sierpieńWielka prośba do państwa zamawiających intencje na 26 grudnia na godz. 16.00 o kontakt z proboszczem
  • Po wakacjach powrót gazety do rytmu tygodniowego.
  • Wielka prośba do państwa zamawiających intencje na 26 grudnia na godz. 16.00 o kontakt z proboszczem.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA – PAPIEŻA LEONA XIII

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 


INTENCJE MSZALNE

Sobota – 15.06.2024 r.
1700 Za +Martę Warlewską, Jadwigę i Józefa Witoś oraz ++ z rodzin Witoś, Michalik
NIEDZIELA 16.06.2024 r.
11 NIEDZIELA ZWYKŁA
700 Za + mamę Annę, córkę Barbarę, syna Henryka
1100 Za ++ rodziców Stanisławę i Zygmunta Balcerek, brata Jerzego, bratowa Halinę oraz ++ z rodzin Balcerzaków i Łydzińskich
1530 Nieszpory
1600 Chrzty
Poniedziałek – 17.06.2024 r.
700 Za + męża Stanisława Szajter w 4 r. śmierci oraz ++ rodziców z obu stron i wszystkich krewnych
Wtorek – 18.06.2024 r.
700 Za + Małgorzatę Gajda w 19 r. śmierci, + męża Hieronima, + brata Jana + rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa Fajkis, Gajda i dusze czyśćcowe
Środa – 19.06.2024 r.
700 Za + Artura Małyska od Katarzyny z rodziną z Olkusza
Czwartek – 20.06.2024 r.
1700 Za + Stanisława Szymik w 16 r. śmierci dusze czyśćcowe
Piątek – 21.06.2024 r.
1700 Za ++ rodziców, dziadków, teściów, swatów, + męża Ludwika i Brunona, ++ synów Zbigniewa i Piotra, ++ sąsiadów, koleżanki, ++ z rodzin Szar, Pielesz Strzemieczny, dusze czyśćcowe
Sobota – 22.06.2024 r.
1700 Za + Marię Kiełbasa w 4 r. śmierci, + Mirosława Kiełbasa, ++ z rodzin Holewik, Kiełbasa
NIEDZIELA 23.06.2024 r.
12 NIEDZIELA ZWYKŁA
700 Za ks. Proboszcza i wszystkie grupy parafialne (od Koła Misyjnego)
1100 W intencji Jolanty i Adama Owczarek z okazji 40 r. zawarcia małżeństwa o Boże Błogosławieństwo z podziękowanie za odebrane łaski
1530 Nieszpory
1600 W intencji syna Tomasza Kosowskiego w 25 r. urodzin, syna Adama Kosowskiego z okazji 31 r. urodzin oraz w intencji Janusza Kosowskiego z okazji 55 r. urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej