Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

25 Wrzesień –
1 Październik 2022 r.

26 NIEDZIELA ZWYKŁA

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za złożone ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać!”.

O godz. 15.30 Nieszpory niedzielne.

W DZISIEJSZYM NUMERZE „GOŚCIA NIEDZIELNEGO” warto wrócić uwagę na artykuł dotyczący ważnego i aktualnego problemu: w jaki sposób przygotowywać młodzież do przyjęcia bierzmowania. Polecamy „MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY” między innymi o modlitwie różańcowej. W GAZETCE „PRZYJAŹŃ” Koronka do św. Michała Archanioła.

W tygodniu

W poniedziałek swoje imieniny obchodzi ks. arcybiskup senior Damian Zimoń. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

W czwartek (ostatni czwartek miesiąca) Msza święta szkolna, do udziału w której zapraszamy dzieci szkolne i przedszkolne.

W TYM TYGODNIU PRZYPADA I SOBOTA MIESIĄCA. O godz. 7.00 Msza święta w intencji róż różańcowych naszej parafii, po mszy świętej Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi; o 8.30 Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian; o 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (w tym czasie okazja do spowiedzi św.); o 16.30 Nabożeństwo Różańcowe.

W SOBOTĘ ROZPOCZYNA SIĘ PAŹDZIERNIK, MIESIĄC RÓŻAŃCOWY. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane według następującego porządku: od poniedziałku do piątku po mszy świętej wieczornej, w soboty o 16.30, w niedziele o 15.15. Istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego przez wypełnienie tej pobożnej praktyki. Serdecznie zapraszam do udziału w tych nabożeństwach wszystkich parafian, także dzieci i młodzież. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach. Podczas tegorocznego Różańca będziemy poznawać różne tytuły – imiona Matki Bożej. Pomoże w tym kalendarz różańcowy (wzorowany na kalendarzu adwentowym), który dzieci będą wypełniały obrazkami z różnymi wezwaniami odnoszonymi do Maryi.

Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.

Inne Ogłoszenia

 

KOŚCIÓŁ – WSPÓLNOTA PAMIĘCI

Drodzy Bracia Prezbiterzy, Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!
Artykuł Piotra Legutki pt. „Polityka pamięci” (Gość Niedzielny, nr 32) zainspirował mnie do napisania tego przesłania, skierowanego do księży dziekanów i całego prezbiterium naszej archidiecezji oraz wiernych świeckich w kontekście zbliżających się rocznic: utworzenia przez Stolicę Apostolską administratury apostolskiej (1922), a potem diecezji śląskiej vel katowickiej (1925). Kościół jest wspólnotą pamięci. Chrystus znał to prawo pamięci i w kluczowym momencie głoszenia Królestwa Bożego do niego się odwołał. Kiedy ustanawiał Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, polecił: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Pamiątka mówi o pamięci. Tak więc Kościół jest żywą „pamięcią” Chrystusa. Tę pamięć nazywamy tradycją. Kościół, który od początku działał w strukturach lokalnych – najpierw bardziej personalnych, a potem także administracyjnych – ma swoją historię wpisaną w karty ludzkiej historii. Swoją historię ma także nasz Kościół lokalny, wyodrębniony w 1922 r. z archidiecezji wrocławskiej. W sposób naturalny przejął jej tradycję i adaptował do warunków na Górnym Śląsku; tradycja ta została wpisana w ramy diecezji działającej w strukturach Kościoła w Polsce i państwa polskiego. Właśnie mija 100 lat od tamtych historycznych wydarzeń, a naszą powinnością jest nie tylko słuchanie wykładów o historii Kościoła na Górnym Śląsku, ale również pielęgnowanie pamięci, swoista „polityka historyczna”. Jej wyrazem były m.in. starania o renowację tego, co możemy nazwać patrymonium Kościoła katowickiego, czego szczególnym wyrazem jest katedra pod wezwaniem Chrystusa Króla w Katowicach. W dniu 3 września br. będziemy – w ramach naszej pielgrzymki duchowieństwa do katedry – wspominali 90. rocznicę położenia kamienia węgielnego, co miało miejsce 4 września 1932 r. Pięć lat wcześniej, bo w roku 1927, ówczesny biskup katowicki Arkadiusz Lisiecki rozpoczął jej budowę. Wyrazem utrwalania pamięci jest m.in. sala misyjna w gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, dokumentująca zaangażowanie misyjne duchowieństwa, księży fidei donum, oraz izba pamięci o bł. Janie Franciszku Macha, beatyfikowanym podczas mistycznej liturgii w pamiętną sobotę 20 listopada 2021 r. Właśnie w dniu 3 września br. będziemy jako duchowieństwo archidiecezji katowickiej dziękować za męczennika wojny, danego nam jako nauczyciela postaw na czas wojny toczącej się za wschodnimi drzwiami naszego państwa. Zachowując chronologię wydarzeń, przypominam, że 19 maja br. zostało otwarte i poświęcone w nowym miejscu Muzeum Archidiecezji Katowickiej, przeniesione z Kurii Metropolitalnej do strefy postindustrialnej, do przestrzeni po zlikwidowanej drukarni archidiecezjalnej. Jeszcze przed konieczną likwidacją drukarni było wiadomo, że przestrzeń ta zostanie przekazana na cele kultury: na muzeum i galerię. Wyrażam nadzieję, że w nowej przestrzeni, dysponując koniecznym zapleczem, muzeum rozwinie skrzydła i będzie kontynuowało swoją działalność: będzie miejscem wystaw czasowych, promocji, spotkań twórców i dialogu Kościoła z prądami wyrażającymi się poprzez współczesną sztukę. Liczę na owocną współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i innymi ośrodkami muzealnymi w kraju i za granicą, co się już dzieje. Znany filozof Leszek Kołakowski w słynnym eseju apologetycznym i sceptycznym (sceptycznym co do losów cywilizacji europejskiej) pt. „Jezus ośmieszony” stwierdza, że przesłanie ewangelii jest wewnątrz naszej cywilizacji; a w obrębie samej kultury istnieje samoistna, nie-teologiczna wiara w Jezusa Chrystusa, dlatego też powinien być obecny i funkcjonować w przestrzeni publicznej. Taką przestrzenią jest niewątpliwie muzeum, placówka kultury, pozwalająca spojrzeć poza kulisy codzienności, pozwalająca dostrzec korzenie, z których wyrastamy, uświadamiając, że z tego historycznego, muzealnego wczoraj jest nasze dziś: nasze dzisiejsze być! W jeszcze większym stopniu spełnia tę rolę Górnośląski Panteon – instytucja kultury, będąca owocem współpracy dla dobra wspólnego czterech podmiotów – otwarty w dniu 19 czerwca br. w przyziemiu katowickiej katedry. „Byłoby co najmniej niewdzięcznością, gdybyśmy budując przyszłość, nie pamiętali o naszych ojcach żyjących na Górnym Śląsku. W każdym pokoleniu trzeba poszukiwać nowych form wyrazu dla ich świata wartości, bo z nich wyrastamy i w nie wrastamy jako ogniwa nieskończonego łańcucha pokoleń mieszkańców tej ziemi”. (Słowo społeczne, Piekary Śl., 2022.05.29). Dlaczego w podziemiach katedry? „Pamiętajmy – pisał kard. Hlond – że nie kultura przyniosła nam wiarę, ale wiara przyniosła nam kulturę. Kultura prawdziwa oznacza postęp, przede wszystkim postęp moralny, który dokonywać się może jedynie na zasadach wiary. Kultura bez wiary to kształt bez duszy, to forma czcza i próżna. Dopiero wiara napełnia ją treścią i prawdą” (A. Hlond, O życie katolickie na Śląsku, 1924). Panteon upamiętnia wybitne postaci z minionego 100-lecia oraz umożliwia spotkanie z nimi dzięki technice multimedialnej. To otwarte, zapraszające i gościnne grono osób, które w minionym 100-leciu życiem przekazywały wartości, które bł. ks. Emil Szramek wylicza jako „predyspozycje osobowościowe mieszkańców Górnego Śląska”. Są to: „Rzeczowość istotna. Idealizm w czynach, nigdy w słowach. Oszczędność i pracowitość. Wytrwałość. Głęboka, szczera religijność, silne życie rodzinne i przywiązanie do starego obyczaju” (E. Szramek, Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy, 1934). Wartości te można i trzeba skutecznie przekazywać poprzez osobowe spotkanie. Umożliwia to właśnie Panteon, który w ostatniej odsłonie prowadzi do strefy duchowości, gdzie zwiedzający spotyka się z osobami o pięknym, dojrzałym człowieczeństwie, które w języku Kościoła nazywamy świętością. Wtedy, być może, przypomni sobie swoje powołanie, a może nawet przyjmie przesłanie sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego: „Miłość ostatecznie polega na tym, żeby dać siebie. Nie zatrzymywać siebie dla siebie, ale posiadać siebie po to, żeby ciągle dawać siebie, aby służyć wspólnemu dobru”. (F. Blachnicki, Życie moje oddaję, Krościenko 2000, s. 25-29; por: Słowo społeczne, Piekary Śl., 2022.05.29)
Ponadto, możliwość spojrzenia na miasto Katowice – spoza tympanonu wieńczącego fronton katedry – otwiera horyzonty i zaprasza do spojrzenia na rzeczywistość miasta i jego mieszkańców przez pryzmat powszechnego powołania do świętości.
Księże Dziekanie, drodzy Bracia w kapłańskim posługiwaniu! Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by stwierdzić, że wokół katedry i wyżej wspomnianych miejsc powstała niezwykła ścieżka formacyjno-edukacyjna, zapraszająca do konkretnego poznawania historii Górnego Śląska i naszego lokalnego Kościoła. Dlatego z radością zapraszam Was i wiernych naszej archidiecezji do pielgrzymowania do jej duchowego i materialnego serca. W związku z tym serdecznie proszę o organizowanie parafialnych pielgrzymek do wyżej wymienionych miejsc, co może być jeszcze połączone z wizytą w Kurii Metropolitalnej i ubogacone wspólną modlitwą – nawet Eucharystią – z biskupem. Jestem przekonany, że wszystkie te spotkania – w cieniu katedry Chrystusa Króla – będą mobilizujące do dalszego budowania wspólnoty Kościoła katowickiego w oparciu o istniejące miejsca, instytucje i służebne struktury. Na wspólne budowanie Wspólnoty pamięci błogosławię!
† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA – PAPIEŻA LEONA XIII
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 

Nauki Przedmałżeńskie:

Dni Skupienia:
Poradnia Życia Rodzinnego – należy umówić się telefonicznie: 534 123 470 – dotyczy narzeczonych TYLKO z naszej parafii (ewentualnie tych par, które w naszym kościele będą zawierali sakramentalny związek małżeński).

INTENCJE MSZALNE

Sobota 24.09.2022r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Józefa Skromblewicz w 23 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Skromblewicz, Borowski.
16.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
16.45 NABOŻEŃSTWO.
17.00 Za + męża Władysława Sikora, syna Sylwestra na pamiątkę urodzin, synową Kingę, zięcia Romana, rodziców z obu stron, ++ z rodzin Sulewskich, Domurat, Sikora, ks. Kazimierza Koczor, Ryszarda Tokarskiego, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.
20.30 APEL JASNOGÓRSKI.

NIEDZIELA 25.09.2022r. – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za + Mariusza Tylutki w 1 rocznicę śmierci.
9.00 Za + Zdzisława Mężyk w 13 rocznicę śmierci, ++ Stanisława, Annę i Ryszarda Mężyk oraz Jana i Janinę Serafin.
11.00 ZA PARAFIAN.
15.30 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Krystyny Zając z okazji urodzin.

Poniedziałek 26.09.2022r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Lucynę Grzegorczyk w rocznicę śmierci, ++ Antoniego Grzegorczyk, Małgorzatę i Floriana Starzyczny i ++ z pokrewieństwa.
17.00 Za + Jana Sołtysik w rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa Sołtysik, Kałużny.

Wtorek 27.09.2022r. – Wspomnienie św. Wincentego a Paulo
7.00 Za + Teresę Kindalską (od Róży Różańcowej MB Częstochowskiej).
17.00 Za ++ Mirosława i Marię Kiełbasa i ++ z rodziny.

Środa 28.09.2022r. – Wspomnienie św. Wacława, męczennika
7.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Zygmunta Niemczyk z okazji 89 rocznicy urodzin.
Modlitwa za + żonę Juliannę, rodziców z obu stron, siostrę Jadwigę Gajda, syna Zygfryda, jego żonę Irenę i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Za + Karola Morawiec na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Morawiec, Cięciel.

Czwartek 29.09.2022r. – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHALA, GABRIELA i RAFAŁA
7.00 Za + Michała gwóźdź na pamiątkę urodzin.
17.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Świętych Archaniołów i świętych naszych Patronów Barbary i Józefa z prośbą o opiekę, wiarę, dary Ducha Świętego i zdrowie dla chrześniaków: Beaty, Julii, Joanny, Jana, Ryszarda.

Piątek 30.09.2022r. – Wspomnienie św. Hieronima, doktora Kościoła
7.00 Za + Helenę Michalczyk w 2 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.
17.00 Msza 30-dniowa: ++ Florek Krystyna, Gregorczyk Wanda, Jany Michał.

Sobota 1.10.2022r. – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus – I sobota miesiąca
7.00 Do Niepokalanego Serca Maryi w intencji Róż Różańcowych naszej parafii.
16.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
16.45 NABOŻEŃSTWO.
17.00 Za + syna Artura Polny w 2 rocznicę śmierci, rodziców Jana i Leonarda Małecki, rodzeństwo, męża Jerzego Henselmann, rodziców i ++ z rodziny.

NIEDZIELA 2.10.2022r. – 27 NIEDZIELA ZWYKŁA
7.00 Za parafian.
9.00 Za + Krzysztofa Kijko w 1 rocznicę śmierci.
11.00 Za ++ Stanisława, Franciszkę, Jana, Tadeusza Zaniat, Mariannę, Tomasza, Annę, Józefa, Henryka, Jana, Mariannę Małaczek, ++ z rodzin Zaniat, Małaczek, Górnicz, Ziółkowski i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.
16.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i dar życia w intencji Aliny i Patrycji prosząc również przez wstawiennictwo Matki Bożej, Świętego Józefa, św. siostry Faustyny i Aniołów Stróżów o dary Ducha Św. i błogosławieństwo Boże na nowy rok szkolny dla całej rodziny.

 

Dane kontaktowe Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży: Ks. Łukasz Płaszewski, Adres do korespondencji: skr. poczt. 206, 40-950 Katowice, tel. 519 318 959, mail: delegat.dm@katowicka.pl

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.