Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

11 – 17 Kwiecień 2021.

2 NIEDZIELA WIELKANOCNA ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Caritas archidiecezji. Za ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać!”.

O godz. 15.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

DZISIAJ W „GOŚCIU NIEDZIELNYM”: Dodatek – obrazek z wizerunkiem Najświętszego Serca Jezusa oraz aktem osobistego poświęcenia się najświętszemu Sercu Jezusa. Zachęcamy również do lektury rozmowy z Peterem Seewaldem, autorem niesamowitej biografii Benedykta XVI, która właśnie ukazuje się w Polsce. Do numeru dołączona jest ankieta dla czytelników.
W GAZETCE „PRZYJAŹŃ”: Życie sakramentalne i wydatki w marcu br. ponadto artykuł: „Czy Jezus naprawdę zmartwychwstał?”.

W tygodniu

W TYM TYGODNIU PRZYPADA III PIĄTEK MIESIĄCA. Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmówimy po mszy św. wieczornej.

W PIĄTEK ODBĘDZIE SIĘ PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA DLA DZIECI KLAS TRZECICH, w dwóch grupach: klasa III a o godz. 15.00, klasa III b o godz. 18.00.

W sobotę o 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu; o 16.45 Nabożeństwo.

Przyszła, trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.

Koleta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

Inne Ogłoszenia

 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA – PAPIEŻA LEONA XIII
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

AKT KOMUNII ŚWIĘTEJ DUCHOWEJ

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

 

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych
26 marca 2021

Obchody Wielkiego Tygodnia, kończące się Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, to – dla nas katolików i innych chrześcijan na całym świecie – najważniejsze święta. Kolejny już raz będziemy obchodzić je w okolicznościach pandemii. W tym niełatwym czasie obejmujemy naszą myślą wszystkich chorych, ich rodziny oraz osoby, które poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym. Wspominamy też tych, którzy odeszli do wieczności, zawierzając ich życie Miłosiernemu Bogu. W związku z rosnącą liczbą zachorowań mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych. Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych.
Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, proszę, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).
Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia.
Wierzę, że dzięki odpowiedzialnej i solidarnej trosce nas wszystkich, przeżyjemy nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego pełni ufności i nadziei.
+ Stanisław Gądecki

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ z dnia 26 marca 2021 r.
1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują nadal dotychczasowe akty prawne i wskazania, z uwzględnieniem bieżących aktualizacji kościelnych i cywilnych.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. odnośnie do limitu uczestników nabożeństw w kościołach, w Eucharystii niech uczestniczą przede wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. Bezwzględnie należy zachowywać zasadę – 1 osoba na 20 m2. Zaleca się zaznaczanie w ławkach bezpiecznych stref.
Z najwyższą troską trzeba też wypełniać wskazania dotyczące bezpieczeństwa, stosowania dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem głównego celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła.
Za te profilaktyczne i konieczne działania odpowiedzialni są proboszczowie i administratorzy parafii, którym stanowczo przypominam obowiązek posłuszeństwa (por. kan. 273).
3. Przypominam, że ważna jest nadal dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., dlatego w aktualnej sytuacji serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności, szczególnie w liturgii dni Wielkiego Tygodnia, za pośrednictwem transmisji telewizyjnych i radiowych, a także do korzystania z transmisji archidiecezjalnych lub parafialnych celebracji, udostępnianych za pośrednictwem Internetu.
W dni Triduum Sacrum zachęcam do korzystania z transmisji z katowickiej katedry, która jest pierwszym miejsce sprawowania paschalnych tajemnic naszego zbawienia, uobecnianych w liturgii Kościoła.
4. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania. O tym zaleceniu celebrans Mszy św. powinien informować każdorazowo wiernych w ramach wstępnego pozdrowienia lub bezpośrednio przed udzielaniem Komunii św.
Osobom, które mimo zalecenia chcą przyjąć Komunię św. do ust, należy jej udzielić na końcu obrzędu Komunii św. lub równocześnie w innym miejscu kościoła, jeśli pozwala na to liczba szafarzy. Szafarze są również zobowiązani – przed i po udzielaniu Komunii św. – do koniecznych zabiegów dezynfekujących.
Nadzwyczajni szafarze Komunii św. są również proszeni o przyjmowanie Komunii św. na rękę.
5. W ciągu dnia kościoły pozostają otwarte. Zachęcam wiernych, zwłaszcza gdy z uwagi na bardzo poważną sytuację epidemiczną na Górnym Śląsku nie będą mogli wziąć udziału w Mszach świętych i nabożeństwach, do nawiedzania kościoła i adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w całym okresie wielkanocnym.
6. Apeluję do Księży Dziekanów, aby wzorcowo przestrzegali wskazań zawartych w Zarządzeniu i reagowali na ewentualne zgłoszenia ich lekceważenia w parafiach dekanatu.
Powyższe Zarządzenie należy przedstawić wiernym oraz umieścić w gablotce i na stronie internetowej parafii.

Nauki Przedmałżeńskie:

Dni Skupienia:
Poradnia Życia Rodzinnego – należy umówić się telefonicznie: 534 123 470.

INTENCJE MSZALNE

Sobota 10.04.2021r. – SOBOTA WIELKANOCNA
7.00 Za ++ rodziców Marię i Teofila Klyszcz, dwóch mężów Teodora i Edwarda, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.
16.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
16.45 NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ADORACJI.
17.00 Za ++ Wiktorię i Augustyna Goik, córkę Helenę, rodzeństwo Marię i Konrada Myrczek, synów Alojzego i Stefana, Martę i Stefana Matloch.

NIEDZIELA 11.04.2021r. – 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7.00 Za parafian.
9.00 Do Opatrzności Bożej w intencji Marzeny i Leszka z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo w rodzinie.
11.00 Msza święta dziękczynna za otrzymany sakrament bierzmowania prosząc o dobre wykorzystanie darów Ducha Świętego dla Aliny oraz przez wstawiennictwo MB i świętych patronów o Boże błogosławieństwo dla Aliny, świadka bierzmowania Agnieszki i całej rodziny.
15.30 NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
16.00 Za + Bożenę Lis, jej ojca Ryszarda Kos i dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek 12.04.2021r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Antoniego Maciończyk (od mieszkańców z osiedla „Przyjaźń”).
17.00 Za ++ rodziców Ludwinę i Alojzego Musioł i ++ dziadków.

Wtorek 13.04.2021r. – Dzień powszedni
7.00 Za śp. Bronisławę Krypczyk (od bratanicy Berci z rodziną).
17.00 Za + Mieczysława Gąbka w 2 rocznicę śmierci.

Środa 14.04.2021r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Krzysztofę Antończyk (od siostrzenicy Małgorzaty Migacz).
17.00 Za + męża Stanisława Zdziebło, rodziców z obu stron, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 15.04.2021r. – Dzień powszedni
7.00 Za śp. Bronisławę Krypczyk (od Małgorzaty i Andrzeja Kaleta).
17.00 Za ++ Irenę i Kazimierza Wądołowskich.

Piątek 16.04.2021r. – Dzień powszedni
7.00 Za + syna Jacka Szypuła.
17.00 Za + Władysława Kałamejka na pamiątkę urodzin.

Sobota 17.04.2021r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Irenę Gajda (od sąsiadów z ulicy Szybowej i Długiej).
16.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
16.45 NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ADORACJI.
17.00 Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy i Czesława Matloch z okazji 51 rocznicy ślubu.

NIEDZIELA 18.04.2021r. – 3 NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELA BIBLIJNA
7.00 Za parafian.
9.00 Za + Czesława Kołodziejczyk (od sąsiadów z ulicy Krasickiego 4).
11.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Pięknej Miłości z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Urszuli i Adama Gembalczyków z okazji 35- rocznicy ślubu.
15.30 NIESZPORY NIEDZIELNE.
16.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo w intencji Piotra Farana z okazji 1 rocznicy urodzin i sakramentu chrztu świętego.

 

Dane kontaktowe Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży: Ks. Łukasz Płaszewski, Adres do korespondencji: skr. poczt. 206, 40-950 Katowice, tel. 519 318 959, mail: delegat.dm@katowicka.pl

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.