Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

03 grudnia
– 09 grudnia 2023

I NIEDZIELA ADWENTU


 • Dziś I Niedziela Adwentu, początek nowego roku liturgicznego. Czas radosnego oczekiwania na przyjście naszego Pana, o czym co roku przypomina nam uroczystość Bożego Narodzenia. To także dzień naszego parafialnego odpustu. Kazanie na sumie odpustowej wygłosi ks. Dariusz Wroński z parafii św. Barbary w Chorzowie.
 • Kolekta dzisiejsza jest na potrzeby naszej parafii, a w szczególności na opłacenie polisy ubezpieczeniowej parafii. Na pewno wszyscy rozumiemy, że chociaż tego wydatku nie widać, to jest on jednym z najważniejszych w ciągu roku … Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę!
 • WAŻNA INFORMACJA – Comiesięczne odwiedziny chorych będą przed Świętami w sobotę 23 grudnia.
 • Za tydzień kolekta również na utrzymanie naszego kościoła, zwłaszcza na dokonanie opłat bieżących rachunków i wspomniane już wyżej ubezpieczenie parafii. Już teraz serdecznie dziękuję za wszelkie złożone ofiary na funkcjonowanie naszej parafii. Bóg zapłać!
 • Można już od dziś kupić w zakrystii opłatki wigilijne.
 • A także jak co roku Świece Caritas, Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece małe w cenie 11 zł, duże 17 zł. Dziękuję wszystkim za wsparcie tego dobrego dzieła.
 • W poniedziałek o 9.00 msza św. w intencji górników i ich rodzin z okazji wspomnienia św. Barbary. Zapraszam wszystkich jej czcicieli!
 • Za tydzień przed kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 • Od poniedziałku tradycyjne roraty o 6.45. Roraty będą od poniedziałku do piątku.
 • Gość Niedzielny wydaje także 2 miesięcznik HISTORIA KOŚCIOŁA w cenie 12 zł. Polecam.
 • Kancelaria czynna w następujących godzinach:
  środa 8.15 – 9.00
  piątek 8.15 – 9.00 i 15.30 – 16.30.
 • Trwają odwiedziny kolędowe. W przyszłą sobotę od godz. 10.00 ul. Kraszewskiego od 43 do 15, a w kolejną niedzielę od godz. 14.00 – ul. Piastów 5, 3, 1 oraz bp. Bednorza od 1 do 9 i 12

Od 1 stycznia 2024 porządek mszy św. w niedzielę i uroczystości będzie następujący: godziny 7.00, 11.00 i 16.00.


ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

Plan odwiedzin duszpasterskich 2023/ 2024


MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA – PAPIEŻA LEONA XIII

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 


INTENCJE MSZALNE

Sobota – 02.12.2023 r.
Dzień powszedni
I sobota miesiąca
700 Do Niepokalanego Serca Maryi w intencji Róż Różańcowych naszej parafii
1700 Za + ojca Jana Kiełkowskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące
NIEDZIELA 03.12.2023 r.
1 Niedziela Adwentu
ODPUST KU CZCI ŚWIĘTEJ BARBARY
700 Za + męża Jerzego w 3. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Hiruk, Francukiewicz i Rogowskich
900 W intencji Barbary Gadowskiej z okazji urodzin
1100 SUMA ODPUSTOWA ZA PARAFIAN
1600 Za ++ Agnieszkę i Wilhelma Matera, córkę Annelizę i dusze w czyśćcu cierpiące
Poniedziałek – 04.12.2023 r.
Wspomnienie świętej Barbary, dziewicy i męczennicy
645 RORATY: Za + Erwina Wachowskiego, żonę Zofię, Martę i Bolesława Gajdów i ++ z pokrewieństwa
900 ZA GÓRNIKÓW i ICH RODZINY
1700 Za + Małgorzatę Gąbka, męża Mieczysława, ++ z rodzin Gąbka, Michalczyk
Wtorek – 05.12.2023 r.
Dzień powszedni
645 RORATY: Za ++ Jakuba Nowak i Justynę Bzdon w rocznicę śmierci
1700 Za + Ludwika Myśliwiec w 30. rocznicę śmierci, żonę Bronisławę i ++ z pokrewieństwa
Środa – 06.12.2023 r.
Dzień powszedni
645 RORATY: Za + Marię Tomecką, rodzeństwo, rodziców Franciszkę i Jana Tomeckich
1700 Za ++ Mariana Gorywoda, synową Halinę, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek – 07.12.2023 r.
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
645 RORATY: Za + Franciszka Knopik w 1. rocznicę śmierci
1700 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana za kapłanów oraz o nowe powołania
Piątek – 08.12.2023 r.
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
700 Za ++ rodziców Celestynę i Michała, dziadków z obu stron i ++ z rodziny
1700 Za + Mariana Jurzystę (od żony i dzieci)
Sobota – 09.12.2023 r.
Dzień powszedni
700 Za + Antoniego w 8. rocznicę śmierci, mamę Lucynę, ++ z rodzin Grzegorczyk i Zieliński, ++ Małgorzatę i Floriana Starzyczny
1700 Za + córkę Beatę Karczmarczyk w 10. rocznicę śmierci, siostrę Małgorzatę Bartlak, ++ z rodzin Dobrowolskich, Karczmarczyk, Opic i Olizarczyk
NIEDZIELA 10.12.2023 r.
2 Niedziela Adwentu
700 Za ++ Teodora Sikorę i Agnieszkę Gawin
900 Za + Franciszka Kulę od sąsiadów z ul. Krasickiego 15
1100 Za ++ braci Jana , Józefa i Władysława ++ z rodziny Majka
1600 Za parafian

 


Dane kontaktowe Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży: Ks. Łukasz Płaszewski. Adres do plkorespondencji: skr. poczt. 206, 40 – 950 Katowice, tel. 519 318 959, e-mail: delegat.dm@katowicka.pl

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu – Zdroju umieszczone zostały za zgodą osób, którychdelegat.dm@katowicka.pldane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.