Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

22 – 28 Maj 2022 r.

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA

Kolekta dzisiejszej niedzieli na potrzeby archidiecezji, przeznaczona na sfinansowanie prac związanych z odnowieniem pomnika historii – Katedry i Kurii. Za ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać!”.

O godz. 15.30 Nabożeństwo Majowe.

W DZISIEJSZYM NUMERZE „GOŚCIA NIEDZIELNEGO” warto zapoznać się między innymi z historią beatyfikowanej właśnie założycielki Żywego Różańca Pauliny Jaricot oraz przeczytać o tym, czy i dlaczego Rosjanie ślepo wierzą Putinowi. W NAJNOWSZYM „MAŁYM GOŚCIU” specjalny dodatek poświęcony czterem patronom 2022 roku: Wandzie Rutkiewicz, Marii Konopnickiej, Ignacemu Łukasiewiczowi i Józefowi Wybickiemu. W GAZETCE „PRZYJAŹŃ” miedzy innymi artykuł o Apelu Jasnogórskim.

W tygodniu

ROZPOCZYNAMY VI TYDZIEŃ WIELKANOCNY. W poniedziałek, wtorek i w środę tego tygodnia przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące w Polsce nazwę Dni Krzyżowych. W kolejne dni w ramach nabożeństw majowych udamy się: w poniedziałek do Krzyża Misyjnego, we wtorek do Krzyża przy ul. Połomskiej i Bednorza, w środę do Kaplicy Maryjnej przy ulicy Szybowej. Procesje te zakończą się na miejscu modlitwy.

W poniedziałek po mszy św. porannej odmówimy modlitwy ku czci Świętego Ojca Pio.

We wtorek na godz. 16.15 zapraszam na Modlitwy Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.

W czwartek, 26 maja, przypada Dzień Matki. W czasie mszy świętych oraz podczas nabożeństwa majowego, będziemy modlić się za wszystkie mamy, żyjącym wypraszać Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, a dla zmarłych łaskę życia wiecznego. Jest to zarazem ostatni czwartek miesiąca, dlatego zapraszamy dzieci szkolne i przedszkolne na Mszę szkolna o godz. 17.00; od 16.30 okazja do spowiedzi świętej.

OD PIĄTKU ROZPOCZYNAMY NOWENNĘ PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Modlitwy nowenny odmówimy na zakończenie nabożeństwa majowego.

W sobotę o 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu; o 16.30 Nabożeństwo majowe; o 20.30 Apel Jasnogórski przy Grocie Maryjnej.

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

W przyszłą niedzielę mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Pielgrzymka przebiegać będzie pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Program pielgrzymki:
8.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny;
8.30 – Modlitwa różańcowa. Litania za wstawiennictwem bł. ks. Jana Machy;
9.30 – Procesja z obrazem Matki Boskiej Piekarskiej na Kalwarię. Powitanie pielgrzymów. Słowo społeczne abp. Wiktora Skworca, metropolity katowickiego.
10.00 – Msza święta pod przewodnictwem i z homilią abp. Jana Romeo Pawłowskiego z Watykanu;
13.45 – Godzina ewangelizacyjna ze św. Józefem i bł. ks. Janem Machą;
15.00 – Nabożeństwo majowe pod przewodnictwem abp. Koadiutora Adriana Galbasa SAC.

W piątek i w sobotę będziemy na nabożeństwach majowych w sposób szczególny modlić się w intencji Pielgrzymki i naszych pielgrzymów. Zapraszam mężów i młodzieńców w te dni na mszę świętą wieczorną i na nabożeństwo majowe oraz do Sakramentu Pojednania. Okazja do spowiedzi świętej codziennie pół godziny przed mszą świętą.

Koleta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

Inne Ogłoszenia

 

WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

W myśl „Regulaminu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Katowickiej” podstawowym celem PRD jest współodpowiedzialne wspieranie proboszcza w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc zarządził, że w niedzielę 12 czerwca 2022 roku w całej Archidiecezji Katowickiej odbędą się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich w oparciu o regulamin i zasady wyborów do PRD.
ETAPY WYBORÓW DO PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH:
Ogłoszenie i rozpoczęcie procesu zgłaszania kandydatów: 8 maja.  Informacja o kandydatach i udostępnienie list wyborczych: 5 czerwca.  Wybory: 12 czerwca.  Ogłoszenie składu rady: 19 czerwca.  Wrzesień/październik – pierwsze posiedzenie rady, złożenie przyrzeczeń, wybór wiceprzewodniczącego.
ZASADY WYBORÓW PRD W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ:
Kandydatami na członków do PRD są pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi; kandydatów można zgłaszać w terminie od 8 maja do 3 czerwca włącznie. Tydzień przed wyborami, tj. w niedzielę 5 czerwca proboszcz informuje wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów i udostępnia im listy wyborcze ułożone alfabetycznie. Każda lista wyborcza do PRD zawiera następujące informacje o kandydatach: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania (ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych nie wymaga się podania na liście dokładnego adresu zamieszkania np. numeru domu). W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej Mszy św., każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów dwa nazwiska, stawiając przy nich znak „X”. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze będą uwzględnione przy podsumowaniu wyników wyborów. Po oddaniu głosu, wierni składają karty wyborcze do przygotowanych koszyków albo do urn wyborczych. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania są uznane za nieważne. Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z 2-5 osób wyznaczonych przez proboszcza. Komisja sporządza protokół z wyborów i zachowuje oddane karty wyborcze przez miesiąc. Podanie wyników wyborów oraz pełnego składu PRD do publicznej wiadomości następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów, w ramach ogłoszeń duszpasterskich, tj. w niedzielę 19 czerwca. Po ogłoszeniu wyników wyborów do PRD, jej nowi członkowie zastępują dotychczasowych członków rady.

Organizowana jest zbiórka dla 3 miesięcznego Mikołaja z Wodzisławia Śląskiego – chłopiec jest bardzo ciężko chory twa walka o jego życie i zdrowie. Diagnoza: SMA – rdzeniowy zanik mięśni. Pomoc polega na zbiórce GROSZY od 1 do 50 ORAZ NAKRĘTEK PLASTIKOWYCH po napojach, płynach, kremach, kawach itd. Pieniążki można wrzucać do specjalnej SKARBONKI znajdującej się pod ołtarzem bocznym; natomiast nakrętki plastikowe można przynosić do zakrystii lub do kancelarii parafialnej w ramach godzin urzędowania.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA – PAPIEŻA LEONA XIII
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 

Nauki Przedmałżeńskie:

Dni Skupienia:
Poradnia Życia Rodzinnego – należy umówić się telefonicznie: 534 123 470 – dotyczy narzeczonych TYLKO z naszej parafii (ewentualnie tych par, które w naszym kościele będą zawierali sakramentalny związek małżeński).

INTENCJE MSZALNE

NIEDZIELA 22.05.2022r. – 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
7.00 Za parafian.
9.00 Za + Czesława Wieczorek w 33 rocznicę śmierci i ++ z rodziny (od żony i syna z rodziną).
11.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Beaty i Andrzeja Dyrszków z okazji 20 rocznicy ślubu.
15.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
16.00 Za ++ Janinę, Franciszka i Mieczysława Ciura, Ninę, Bronisława, Józefa i Roberta Kochalskich, Kazimierza Gęsiarz i Tadeusza Mariak.

Poniedziałek 23.05.2022r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Jana Gorzelany (od bratanicy Elżbiety Serafin z rodziną z Kolbuszowej).
17.00 Za ++ rodziców Jana i Stefanię, męża Adama, jego rodziców Jana i Marię, ++ z rodzin Więcek, Skorupa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 24.05.2022r. – Wspomnienie NMP Wspomożycielki
7.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Świętego Wojciecha i Aniołów Stróżów z podziękowaniem za otrzymane dotychczas łaski z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę, błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Aleksandry, Stanisława, Wiktorii i Anastazji.
17.00 Za ++ Edwarda Stalmacha i Genowefę Krüger w rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Stalmach i Orszulik.

Środa 25.05.2022r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Stanisława Waligóra o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie (od szwagierki Małgorzaty z dziećmi).
17.00 Za + matkę Anastazję Sępek, siostrę Janinę i Stanisława, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 26.05.2022r. – Wspomnienie św. Filipa Neri
7.00 Za + mamę Celestynę.
17.00 Za ++ rodziców Irenę i Zygfryda Gajda, Józefa Fojut oraz ++ z rodzin Gajda, Niezgoda i Fojut.

Piątek 27.05.2022r. – Dzień powszedni
7.00 Za + tatę Stanisława Waligóra o dar nieba i wieczne zbawienie (od dzieci).
17.00 Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dalszą Boża opiekę i błogosławieństwo w intencji Mai z okazji 18 rocznicy urodzin.

Sobota 28.05.2022r. – Dzień powszedni
7.00 Za + Józefa Ledwoń w 2 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.
16.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
16.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
17.00 zarezerwowana.

NIEDZIELA 29.05.2022r.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
7.00 Za ++ koleżanki i kolegów (od współpracowników z Miejskiej Biblioteki Publicznej).
9.00 Za + Ryszarda Krzyżańskiego, ++ z rodziny Krzyżańskich, Borczyk, ++ rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 ZA PARAFIAN.
15.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

 

Dane kontaktowe Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży: Ks. Łukasz Płaszewski, Adres do korespondencji: skr. poczt. 206, 40-950 Katowice, tel. 519 318 959, mail: delegat.dm@katowicka.pl

„Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.