Legion Maryi

Legion Maryi został założony przez Irlandczyka Franka Duffa w 1921 roku. Do Polski dotarł w latach powojennych. Pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej i kapłana legioniści starają się wspierać działania Kościoła na polu ewangelizacyjnym.
Więcej…

Krąg Biblijny

Krąg Biblijny założony został przez ks. wikarego Józefa Frelicha. Z czasem wyodrębnione zostały dwa Kręgi: dla młodzieży i dorosłych. Potem był jeden Krąg. Obecnie nie ma regularnych spotkań.