Parafia w liczbach

Statystyki Parafialne

Statystyka Duszpasterska za rok 2020

(W nawiasach dane z roku 2019)

Chrzty
Razem 38 dzieci (42): chłopców 20, dziewczynek 18.
– z małżeństw sakramentalnych 21.
– z małżeństw cywilnych 6.
– z konkubinatów 10.
– panieńskich 1
Spoza naszej parafii: 11.

Bierzmowanie
Sakrament bierzmowania przyjęło 19 osób: 10 chłopców i 9 dziewczyn (43) .
Udzielił go w dniu 17 października 2020 roku w naszym parafialnym kościele ks. biskup pomocniczy Marek Szkudło.

Eucharystia
– Komunia św. klas trzecich/czwartych: 32 dzieci (16) – 11 chłopców i 21 dziewczynek.
– Wczesna Komunia święta: 2 dzieci (3).

Ilość rozdzielonych Komunii św.:
– w kościele: 26 061 (47 038).
– w szpitalu: około 2 000.
W parafii jest 4 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

Posługa chorym
– odwiedziny chorych: 626 osób (990).
– sakrament chorych przyjęło 9 osób (9).

Małżeństwo
Sakramentalne małżeństwo w naszym kościele zawarło 8 par (26), w tym 3 pary spoza naszej parafii.

Powołania kapłańskie
Aktualnie brak z naszej parafii jakichkolwiek powołań kapłańskich czy zakonnych.

Pogrzeby
Z naszej wspólnoty do wieczności odeszło w tym roku 71 parafian: 39 mężczyzn i 32 kobiety, w tym jedno 4-dniowe niemowlę oraz jedno dziecko martwo urodzone (w 2019 roku zmarło 57 parafian ).

Parafia w liczbach – dane za rok 2019

(Stan na 11.01.2019r.)

Nasza Parafia liczy 4 052 mieszkańców (za rok 2018: 4059; w roku 2017: 4126 ; w 2016 roku: 4150; w 2015 roku: 4235).

Katolików jest 3 909, czyli 96,47% ogółu mieszkańców.

Rodzin w naszej parafii jest 1 779 (1794).
– Rodzin katolickich 1 725
– Rodzin niekatolickich 45
– Rodzin mieszanych 14.

Kolędę przyjęły 1 123 rodziny, co stanowi 63,312% wszystkich rodzin w parafii.
Spośród rodzin katolickich stanowi to 65,10% (w ubiegłym roku 68,33%).

Na terenie parafii mieszka 117 innowierców , między innymi:
– świadkowie jehowy: 73,
– ewangelicy: 22,
– wolni chrześcijanie: 5,
– prawosławni 3;
– zielonoświątkowcy: 2,
– baptyści: 1.

Niewierzących czyli zadeklarowanych ateistów jest 29.

Spośród rodzin katolickich jest 121 małżeństw cywilnych;
– 31 z nich mogłoby zawrzeć związek małżeński;
– jest 87 konkubinatów;
– małżeństw rozbitych jest 188 (166)

Pozostałe statystyki:
– 67 osób, zameldowanych na terenie naszej parafii, mieszka obecnie poza granicami naszego kraju.
– 58 osób, zameldowanych na terenie naszej parafii, mieszka w innych miastach naszego kraju (studia lub praca).