Parafia w liczbach

Statystyki Parafialne

Statystyka Duszpasterska za rok 2022

(W nawiasach dane z roku 2021)

Chrzty
Razem 32 dzieci (32): chłopców 23, dziewczynek 9.
– z małżeństw sakramentalnych 5.
– z małżeństw cywilnych 5.
– z konkubinatów 13.
– panieńskich 9.
Spoza naszej parafii: 5.

Bierzmowanie
Sakrament bierzmowania przyjęły 43 osoby: 21 chłopców i 22 dziewczyny (35) .
Udzielił go w dniu 17 maja 2022 roku w naszym parafialnym kościele ks. biskup pomocniczy Adam Wodarczyk.

Eucharystia
– Komunia św. klas trzecich: 43 dzieci (37) – 26 chłopców i 17 dziewczynek.
– Wczesna Komunia święta: 0 (0).
Ilość rozdzielonych Komunii św.: 37 140 (29 771).
W parafii jest 5 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

Posługa chorym
– odwiedziny chorych: 738 osób (566).
– sakrament chorych przyjęło 8 osób (6).
Zbiorowe namaszczenie w czasie wizytacji kanonicznej w dniu 17 września 2022 roku: około 100 osób.

Małżeństwo
Sakramentalne małżeństwo w naszym kościele zawarło 7 par (15), w tym 1 para spoza naszej parafii.

Powołania kapłańskie
Aktualnie brak z naszej parafii jakichkolwiek powołań kapłańskich czy zakonnych.

Pogrzeby
Z naszej wspólnoty do wieczności odeszło w tym roku 38 parafian: 13 mężczyzn i 24 kobiety oraz niemowlę (w 2021 roku zmarło 64 parafian ). Pogrzebów w naszej parafii w minionym roku było 44.

Parafia w liczbach – dane za rok 2022

(Stan na 14.01.2023r.)

Nasza Parafia liczy 3837 mieszkańców (2020 rok: 4052; 2019: 4059; 2018: 4059; w roku 2017: 4126 ; w 2016 roku: 4150; w 2015 roku: 4235).

Katolików jest 3684, czyli 96% ogółu mieszkańców.

Rodzin w naszej parafii jest 1 696 (w 2020 roku:1794).
– Rodzin katolickich 1649.
– Rodzin niekatolickich 47.
– Rodzin mieszanych 14.

Kolędę przyjęło 950 rodzin, co stanowi 56% wszystkich rodzin w parafii.
Spośród rodzin katolickich stanowi to 57,6% (w 2020 roku 65,10%).

Na terenie parafii mieszka 96 innowierców , między innymi:
– świadkowie jehowy: 64,
– ewangelicy: 22,
– prawosławni 2;
– baptyści: 1.

Niewierzących czyli zadeklarowanych ateistów jest 28.

Spośród rodzin katolickich są 122 małżeństwa cywilne;
– 40 z nich mogłoby zawrzeć związek małżeński;
– jest 79 konkubinatów;
– małżeństw rozbitych jest 175.