Parafia w liczbach

Statystyki Parafialne

Statystyka Duszpasterska za rok 2019

(W nawiasach dane z roku 2018)

Chrzty
Razem 42 dzieci (44): chłopców 24, dziewczynek 18
– z małżeństw sakramentalnych 21
– z małżeństw cywilnych 8
– z konkubinatów 10
– panieńskich 2
Spoza naszej parafii: 16 (38%).

Bierzmowanie
Sakrament bierzmowania przyjęły 43 osoby: 24 chłopców i 19 dziewczyn (27) .
Udzielił go w dniu 1 kwietnia w naszym parafialnym kościele ks. biskup pomocniczy Grzegorz Olszowski.

Eucharystia
– Komunia św. klas drugich: 16 dzieci (55) – 8 chłopców i 8 dziewczynek.
– Wczesna Komunia święta: 3 dzieci (1).

Ilość rozdzielonych Komunii św.:
– w kościele: 47 038 (48 426).
– w szpitalu: 10 000.
W parafii jest 4 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

Posługa chorym
– odwiedziny chorych: 990 osób (1081).
– sakrament chorych przyjęło 13 osób (12).
Zbiorowe namaszczenie: 59 osób w Tygodniu Miłosierdzia.

Małżeństwo
Sakramentalne małżeństwo w naszym kościele zawarło 26 par (23), w tym 10 par spoza naszej parafii (ponad 38%).

Powołania kapłańskie
Aktualnie brak z naszej parafii jakichkolwiek powołań kapłańskich czy zakonnych.

Pogrzeby
Z naszej wspólnoty do wieczności odeszło w tym roku 57 parafian: 20 mężczyzn i 35 kobiet oraz dwoje dzieci martwo urodzonych (43 w roku ubiegłym).

Parafia w liczbach – dane za rok 2019

(Stan na 11.01.2019r.)

Nasza Parafia liczy 4 052 mieszkańców (za rok 2018: 4059; w roku 2017: 4126 ; w 2016 roku: 4150; w 2015 roku: 4235).

Katolików jest 3 909, czyli 96,47% ogółu mieszkańców.

Rodzin w naszej parafii jest 1 779 (1794).
– Rodzin katolickich 1 725
– Rodzin niekatolickich 45
– Rodzin mieszanych 14.

Kolędę przyjęły 1 123 rodziny, co stanowi 63,312% wszystkich rodzin w parafii.
Spośród rodzin katolickich stanowi to 65,10% (w ubiegłym roku 68,33%).

Na terenie parafii mieszka 117 innowierców , między innymi:
– świadkowie jehowy: 73,
– ewangelicy: 22,
– wolni chrześcijanie: 5,
– prawosławni 3;
– zielonoświątkowcy: 2,
– baptyści: 1.

Niewierzących czyli zadeklarowanych ateistów jest 29.

Spośród rodzin katolickich jest 121 małżeństw cywilnych;
– 31 z nich mogłoby zawrzeć związek małżeński;
– jest 87 konkubinatów;
– małżeństw rozbitych jest 188 (166)

Pozostałe statystyki:
– 67 osób, zameldowanych na terenie naszej parafii, mieszka obecnie poza granicami naszego kraju.
– 58 osób, zameldowanych na terenie naszej parafii, mieszka w innych miastach naszego kraju (studia lub praca).