Kalendarium-Styczeń 2023

1 stycznia
Msza święta o północy na rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego.


4 stycznia
Dzień Patrona: ku czci świętej Barbary
6 stycznia
Spotkanie opłatkowe PRD i PRE.
12 stycznia
Spotkanie seniorów: Adoracja przy Bożym Żłóbku i spotkanie w salce.
14 stycznia
Kolęda dodatkowa – Msza Święta i okolicznościowe nabożeństwo.
Kolęda na probostwie.
18 stycznia
Nabożeństwo ku czci bł. Faustyny Kowalskiej.
19 stycznia
Dzień Patrona: ku czci świętego Józefa.
Modlitwy Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
20 stycznia
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
23 stycznia
Nabożeństwo do św. o. Pio.
24 stycznia
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
25 stycznia
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach Wiecznej Adoracji.
30 stycznia
Spotkanie Koła Misyjnego.
31 stycznia
Eucharystyczne Spotkanie dzieci przygotowujących się do Sakramentu Pojednania i Eucharystii i ich rodziców.