Kalendarium-Czerwiec 2017

1 czerwca
Godzina Święta.
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.


2 czerwca
Msza młodzieżowa.
3 czerwca
Odwiedziny chorych i starszych parafian.
4 czerwca
Dzień Patrona ku czci Świętej Barbary.
10 czerwca
Spływ kajakowy Małą Panwią (ministranci, młodzież oazowa, inni).
12 czerwca
Modlitewne czuwanie w kościele Rodzin Domowego Kościoła (konferencja i modlitwa).
13 czerwca
Dzień Fatimski.
16 czerwca
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem relikwii Świętej Faustyny.
18 czerwca
Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
19 czerwca
Dzień Patrona ku czci św. Józefa.
20 czerwca
Spotkanie modlitewne Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci
22 czerwca
Msza święta dla dzieci szkolnych i uczniów gimnazjum na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.
Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
24 czerwca
Podsumowanie roku formacyjnego dla ministrantów.
27 czerwca
Nabożeństwo ku czci św. O. Pio z ucałowaniem relikwii Świętego.
Ponadto:
Ścinka drzew przy zabytkowym kościele.