Kalendarium-Grudzień 2017

1 grudnia
Msza św. Barbórkowa zamówiona przez Dyrekcję Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział Jastrzębie, KWK „JasMos”.
Msza św. młodzieżowa.


2 grudnia
Odwiedziny chorych.
3 grudnia
Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary. Sumie przewodniczył ks. Dominik Szaforz; kazanie wygłosił ks. wikary Łukasz Malikowski.
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
4 grudnia
Rozpoczęcie Rorat ze Świętym Józefem: „Strażnik skarbów”.
Dzień patrona ku czci Świętej Barbary.
8 grudnia
Godzina Łaski dla całego świata (12.00-13.00).
Eucharystyczne Spotkanie Dzieci klas drugich w ramach przygotowania się do Sakramentu Pojednania i Eucharystii oraz dla ich rodziców. Temat Spotkania: „Miłość do Niepokalanej Matki”. Msza święta. Poświęcenie medalików.
9 grudnia
Rozpoczęcie odwiedzin duszpasterskich czyli Kolędy 2017/2018.
11 grudnia
Modlitewne Czuwanie Rodzin Domowego Kościoła.
15 grudnia
Uroczyste Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem relikwii Świętej Faustyny.
Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
18 grudnia
Nabożeństwo ku czci bł. Karoliny Kózkówny z ucałowaniem Relikwii.
19 grudnia
Dzień Patrona ku czci Świętego Józefa.
Spotkanie modlitewne Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
21 grudnia
Spotkanie opłatkowe Dzieci Maryi.
22 grudnia
Spotkanie opłatkowe Oazy Młodzieżowej.
23 grudnia
Przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian.
24 grudnia
Poświęcenie opłatków na stół wigilijny.
Nabożeństwo słowno-muzyczne przed Pasterką przygotowane przez młodzież.
28 grudnia
Błogosławieństwo dzieci z okazji Święta Świętych Młodzianków.
30 grunia
Spotkanie opłatkowe Rodzin Domowego Kościoła.
31 grudnia
Niedziela Świętej Rodziny: Uroczysta Msza święta za rodziny naszej parafii z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.
Uroczyste zakończenie Roku 2017: Nabożeństwo i Msza święta ze sprawozdaniem rocznym i statystyką.