Kalendarium-Grudzień 2020

1 grudnia
Modlitewne Czuwanie Rodzin Domowego Kościoła.

3 grudnia
Nabożeństwo pierwszoczwartkowe.
4 grudnia
Dzień patrona ku czci Świętej Barbary.
Msza św. w intencji górników naszej parafii i ich rodzin z okazji Święta Patronalnego.
5 grudnia
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła (zdalnie).
6 grudnia
Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. proboszcz Czesław Szaforz.
15 grudnia
Spotkanie modlitewne Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18 grudnia
Nabożeństwo ku czci bł. Karoliny Kózkówny.
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
18/19 grudnia
Przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian.
19 grudnia
Dzień Patrona ku czci Świętego Józefa.
20 grudnia
Obrzęd poświęcenia opłatków na stół wigilijny.
27 grudnia
Niedziela Świętej Rodziny: Uroczysta Msza święta za rodziny naszej parafii z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.
28 grudnia
Błogosławieństwo dzieci z okazji Święta Świętych Młodzianków.
29 grudnia
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła (zdalnie).
30 grudnia
Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
31 grudnia
Uroczyste zakończenie Roku 2020: Nabożeństwo i Msza święta ze sprawozdaniem rocznym i statystyką.
Ponadto:
W dniach 19, 21, 22, 28, 29 i 30 odbyły się w kościele „Spotkania Kolędowe” dla mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii – Msza święta i Nabożeństwo.