Kalendarium-Listopad 2015

1 listopada
Uroczyste Nieszpory w kościele, procesja na cmentarz – nabożeństwo żałobne.


3 listopada
Modlitewne czuwanie w kościele Rodzin Domowego Kościoła.
4 listopada
Dzień Patrona ku czci Świętej Barbary.
6 listopada
Msza święta młodzieżowa.
7 listopada
Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian.
8 listopada
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
10 listopada
Eucharystyczne Spotkanie dzieci klas drugich i wczesnej Komunii w ramach przygotowania się do Sakramentu Pojednania i Eucharystii. Temat Spotkania: „Wierzę w świętych obcowanie”. Msza święta. Modlitwa za zmarłych przy Krzyżu Misyjnym.
Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
11 listopada
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
17 listopada
Spotkanie modlitewne Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18 listopada
Nabożeństwo ku czci bł. Karoliny Kózkówny z ucałowaniem Relikwii.
19 listopada
Dzień Patrona ku czci Świętego Józefa.
Spotkanie seniorów.
Uroczysta Msza święta w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza z okazji Święta Patronalnego Świętego Tarsycjusza. Przyjęcie do Grona Ministrantów i Kandydatów. Agapa dla ministrantów.
20 listopada
Uroczyste Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem relikwii Świętej Faustyny.
21 listopada
Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
22 listopada
Uroczysta Msza święta w intencji parafialnego Chóru „Nadzieja” z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia. Agapa dla chórzystów.
24 listopada
Uroczyste Nabożeństwo ku czci św. o. Pio z ucałowaniem relikwii Świętego.
28 listopada
Rozpoczęcie odwiedzin duszpasterskich, czyli tradycyjnej Kolędy 2014/2015.
30 listopada
Rozpoczęcie Rorat pod hasłem: Drzewo Życia. Chrzest źródłem miłosierdzia”.
Ponadto:
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowana przez Stowarzyszenie „Kościół w Potrzebie”.