Kalendarium-Grudzień 2019

1 grudnia
Odpust Parafialny ku czci Świętej Barbary. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Andrzej Wieczorek, kapelan Szpitala w Katowicach-Ochojcu.
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.

2 grudnia
Rozpoczęcie Rorat z kardynałem Stefanem Wyszyńskim.
4 grudnia
Dzień patrona ku czci Świętej Barbary.
Msza św. w intencji górników naszej parafii i ich rodzin z okazji Święta Patronalnego.
5 grudnia
Nabożeństwo pierwszoczwartkowe.
6 grudnia
Msza święta młodzieżowa.
9 grudnia
Eucharystyczne Spotkanie Dzieci klas trzecich w ramach przygotowania się do Sakramentu Pojednania i Eucharystii oraz dla ich rodziców. Temat Spotkania: „Miłość do Niepokalanej Matki”. Msza święta. Poświęcenie medalików.
10 grudnia
Modlitewne Czuwanie Rodzin Domowego Kościoła.
12 grudnia
Spotkanie seniorów.
16 grudnia
Spotkanie opłatkowe Koła Misyjnego.
Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
17 grudnia
Spotkanie modlitewne Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18 grudnia
Nabożeństwo ku czci bł. Karoliny Kózkówny z ucałowaniem Relikwii.
19 grudnia
Przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian.
Dzień Patrona ku czci Świętego Józefa.
20 grudnia
Uroczyste Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem relikwii Świętej Faustyny.
Uroczyste „wprowadzenie” Światła betlejemskiego.
Spotkanie opłatkowe Oazy Młodzieżowej.
22 grudnia
Obrzęd poświęcenia opłatków na stół wigilijny.
23 grudnia
Zakończenie Rorat.
24 grudnia
Nabożeństwo słowno-muzyczne przed Pasterką przygotowane przez młodzież.
27 grudnia
Poświęcenie wina z okazji Święta Świętego Jana Apostoła.
28 grudnia
Błogosławieństwo dzieci z okazji Święta Świętych Młodzianków.
Spotkanie opłatkowe Rodzin Domowego Kościoła.
29 grudnia
Niedziela Świętej Rodziny: Uroczysta Msza święta za rodziny naszej parafii z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.
31 grudnia
Uroczyste zakończenie Roku 2019: Nabożeństwo i Msza święta ze sprawozdaniem rocznym i statystyką.