Kalendarium-Listopad 2019

1 listopada
Uroczyste Nieszpory w kościele, procesja na cmentarz – nabożeństwo żałobne.


4 listopada
Dzień Patrona ku czci Świętej Barbary.
9 listopada
Odwiedziny chorych i starszych wiekiem parafian.
11 listopada
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
12 listopada
Modlitewne czuwanie Rodzin Domowego Kościoła.
14 listopada
Spotkanie seniorów.
15 listopada
Uroczyste Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem relikwii Świętej Faustyny.
Eucharystyczne Spotkanie dzieci klas trzecich i wczesnej Komunii w ramach przygotowania się do Sakramentu Pojednania i Eucharystii. Temat Spotkania: „Wierzę w świętych obcowanie”. Msza święta. Modlitwa za zmarłych przy Krzyżu Misyjnym.
16 listopada
Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
18 listopada
Nabożeństwo ku czci bł. Karoliny Kózkówny z ucałowaniem relikwii.
19 listopada
Dzień Patrona ku czci Świętego Józefa.
Spotkanie modlitewne Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
21 listopada
Uroczysta Msza święta w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza z okazji Święta Patronalnego Świętego Tarsycjusza. Agapa dla ministrantów.
22 listopada
Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
23 listopada
Rozpoczęcie Kolędy 2019/2020.
26 listppada
Uroczyste Nabożeństwo ku czci św. o. Pio z ucałowaniem relikwii Świętego.
Ponadto:
Remont krzyża przy styku ulic Bpa Bednorza i Połomskiej.
Rozpoczęcie spotkań kandydatów do bierzmowania z animatorami.