Kalendarium – Luty 2015

2 Luty
Modlitewne czuwanie w kościele Rodzin Domowego Kościoła.

4 Luty
Dzień Patrona: ku czci Świętej Barbary.
6 Luty
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
17 Luty
Spotkanie modlitewne Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
19 Luty
Dzień Patrona: ku czci Świętego Józefa.
20 Luty
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem relikwii Świętej Faustyny.
23 Luty
Eucharystyczne Spotkanie dzieci przygotowujących się do Sakramentu Pojednania i Eucharystii (z klas drugich i wczesnej Komunii). Temat Spotkania: „Chrystus Prawdą i Światłością Świata”. W programie: Msza święta z poświęceniem książeczek do nabożeństwa i świec.
24 Luty
Nabożeństwo do św. o. Pio z ucałowaniem relikwii Świętego.