Kalendarium-Maj 2019

1 maja
Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Ambroży Kucz, emerytowany proboszcz parafii Chrystusa Króla w Golejowie.


2 maja
Dzień Chorych w ramach Tygodni Miłosierdzia: Msza święta z udzieleniem sakramentu chorych u agapa w salce pod kościołem.
Pierwsza Spowiedź Święta dla dzieci z Grupy Wczesnej Komunii Świętej.
Nabożeństwo Eucharystyczne z racji I czwartku miesiąca.
3 maja
Odnowienie Milenijnego Aktu oddania Polski.
Uroczystość pierwszokomunijna: Grupa Wczesnej Komunii Świętej (3 dzieci).
4 maja
Dzień Patrona: ku czci Świętej Barbary.
Odwiedziny chorych i starszych parafian.
Pierwszy w tym roku Apel Jasnogórski przy Grocie Maryjnej.
5-10 maja
„Biały tydzień” dla dzieci wczesnokomunijnych.
10 maja
Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
13 maja
Nabożeństwo Fatimskie.
16 maja
Pielgrzymka dzieci komunijnych z Jedłownika (pod przewodnictwem ks. proboszcza, wraz z rodzicami, nauczycielami i katechetką) do naszego kościoła.
Rocznica Wczesnej i Pierwszej Komunii Świętej.
17 maja
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
18 maja
Nabożeństwo ku czci bł. Karoliny Kózkówny z ucałowaniem Relikwii.
19 maja
Pierwsza Komunia Święta dzieci klasy III (16 dzieci).
Dzień Patrona, ku czci Świętego Józefa.
20-24 maja
„Biały tydzień” dla dzieci pierwszokomunijnych.
22 maja
Pielgrzymka dziękczynna dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej.
26 maja
Pielgrzymka mężów i młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej.
27 maja
Dni Krzyżowe: Procesja do krzyża misyjnego.
28 maja
Dni Krzyżowe: Procesja do krzyża przy styku ulic Bpa Bednorza i Połomskiej.
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
29 maja
Dni Krzyżowe: Procesja do Kapliczki Maryjnej przy ulicy Szybowej.
31 maja
Rozpoczęcie Nowenny do Ducha Świętego.