Kalendarium-Wrzesień 2021

1 września
Msza święta dla dzieci szkolnych na rozpoczęcie nowego roku szkolno-katechetycznego.

2 września
Msza święta za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne z udziałem dzieci przedszkolnych i pierwszoklasistów; poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych pierwszoklasistom.
3 września
Msza święta dla młodzieży z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego i katechetycznego.
4 września
Odwiedziny chorych i starszych parafian.
Dzień Patrona ku czci Świętej Barbary.
Msza święta w intencji Rodzin Domowego Kościoła i powakacyjne spotkanie w salce katechetycznej parafialnych Kręgów Domowego Koscioła.
5 września
Msza święta za ++ kapłanów: budowniczego ks. Rudolfa Jeziorskiego i ks. proboszcza Pawła Kaszę z okazji rocznicy śmierci.
Dzień Wspólnoty Ruchu „Świato-Życie” w Katowicach, z udziałem naszych oazowiczów.
9 września
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
11 września
Msza święta w intencji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
13 września
Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej.
14 września
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego: Obrzęd poświęcenia krzyży.
Informacyjne spotkanie dla rodziców dzieci klas trzecich przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.
17 września
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem relikwii Świętej Faustyny.
18 września
Nabożeństwo ku czci bł. Karoliny Kózkówny.
19 września
Dożynki Parafialne.
Dzień Patrona ku czci Świętego Józefa.
Spotkanie w katedrze Dzieci Maryi.
20 września
Spotkanie modlitewne Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
23 września
Nabożeństwo ku czci św. o. Pio.
Spotkanie Seniorów parafii.
24 września
Spotkanie kandydatów do bierzmowania.
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
25 września
Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
26 września
Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej – wśród nich nasz parafianin Przemysław Gembalczyk.
27 września
Rocznica Pierwszej i Wczesnej Komunii Świętej.
Modlitwy Rodzin Domowego Kościoła.
28 września
Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
Ponadto:
Remont schodów przed krzyżem misyjnym.