Kalendarium-Czerwiec 2021

1 czerwca
Modlitewne czuwanie w kościele Rodzin Domowego Kościoła.

3 czerwca
Procesja Bożego Ciała.
4 czerwca
Dzień Patrona ku czci Świętej Barbary.
4-11 czerwca
Nabożeństwa do NSP z procesją teoforyczną.
5 czerwca
Odwiedziny chorych i starszych parafian.
12 czerwca
Obchody Dnia Fatimskiego.
15 czerwca
Spotkanie modlitewne Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci.
17 czerwca
Zakończenie roku formacyjnego dla młodzieży oazowej oraz Dzieci Maryi.
18 czerwca
Nabożeństwo ku czci bł. Karoliny Kózkówny.
19 czerwca
Dzień Patrona ku czci św. Józefa.
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
21 czerwca
Spotkanie Koła Misyjnego.
22 czerwca
Nabożeństwo ku czci św. O. Pio.
Msza święta w intencji dzieci przedszkolnych, ich rodziców i pracowników Przedszkola Nr 3 z okazji zakończenia roku katechetycznego.
24 czerwca
Obrzęd ustanowienia ministranta i agapa dla ministrantów na zakończenie roku formacji.
25 czerwca
Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego dla uczniów ZSMS.
26 czerwca
Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.