Kalendarium-Maj 2021

1 maja
Odpust Parafialny ku czci Świętego Józefa. Sumie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosił ks. Adam Słota, wikariusz parafii NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju.
Pierwszy w tym roku Apel Jasnogórski przy Grocie Maryjnej.

3 maja
Odnowienie Milenijnego Aktu oddania Polski.
4 maja
Dzień Patrona: ku czci Świętej Barbary.
7 maja
Spotkanie kandydatów do bierzmowania.
8 maja
Odwiedziny chorych i starszych parafian.
Pielgrzymka do naszego kościoła z parafii Świętego Józefa z Kłokocina.
13 maja
Nabożeństwo Fatimskie.
14 maja
Rozpoczęcie Nowenny do Ducha Świętego.
15 maja
Pierwsza Komunia Święta dzieci klasy III (dwie grupy).
16 maja
Pierwsza Komunia Święta dzieci klasy III (trzy grupy).
18 maja
Nabożeństwo ku czci bł. Karoliny Kózkówny z ucałowaniem Relikwii.
19 maja
Dzień Patrona, ku czci Świętego Józefa.
22 maja
Pielgrzymka do naszego kościoła z parafii Wszechpośredniczki Łask w Jedłowniku.
24 maja
Msza Święta w intencji papieża, Kościoła powszechnego oraz naszej diecezji i parafii.
25 maja
Nabożeństwo ku czci świętego ojca Pio.
27 maja
Spotkanie formacyjne II Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
29 maja
Spotkanie formacyjne I Kręgu Rodzin Domowego Kościoła.
Ponadto
Rozmowy duszpasterskie z kandydatami do bierzmowania.