Dzieci Maryi

Podobnie jak w wielu miejscach naszej archidiecezji, w naszej parafii od wielu już lat istnieje wspólnota DZIECI MARYI.

Dzieci Maryi
Celem wychowawczym jest upodobnienie się do Maryi i naśladowanie JEJ.
Poprzez zabawę, śpiew, modlitwę i spotkania w małej grupie uczestnicy podejmują swoją formację chrześcijańską. Wybierają Maryję jako wzór osobowy i ideał własnego życia. Uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby. Ruch Dzieci Maryi istnieje w parafii od początku lat 80-tych (w diecezji został założony w 1978r.). Dopóki pracowały na terenie naszej parafii Siostry Służebniczki (m.in. s. Szymona, s. Benwenuta, s. Rozaria) to one się opiekowały tą wspólnotą. Później opiekę nad Dziećmi Maryi sprawowała Siostra ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju. Obecnie dzieci Maryi prowadzi katechetka p. Alicja Kiełbasa. Spotkania odbywają się w piątki o 15.40.
31 stycznia 2015 roku w czasie Mszy świętej o 11.00 miał miejsce obrzęd nałożenia medalików Dzieciom Maryi (17 osób). W roku 2016 obrzęd ten miał miejsce w sbotę 30 stycznia (19 osób).