Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich czyli Trzecia Rodzina Franciszkańska, skupia świeckich członków Kościoła, którzy wzorem św. Franciszka pragną odnawiać ducha chrześcijańskiego opierając swoje życie na zasadach Ewangelii.

3-zakon-sw-franciszka
Celem tej wspólnoty jest ożywienie ducha miłości do bliźniego. Franciszkańskie hasło: „Upodobnię się we wszystkim do Chrystusa poprzez wierne wprowadzanie w życie Ewangelii” jest stale jak najbardziej aktualne.
FZŚ w naszej parafii został powołany przez o. Tarsycjusza Waszeckiego 1 kwietnia 1987 roku. Trzy lata później, w czerwcu 1990 roku członkowie FZŚ fundują duży obraz Miłosierdzia Bożego. W roku 1998, dzięki przychylności ówczesnego Prowincjała Ojców Franciszkanów, o. Damiana Szojdy, uzyskaliśmy Relikwie Świętego Franciszka. Uroczyste ich Wprowadzenie i Poświęcenie odbyło się 11 października 1998 roku. Spotkania FZŚ odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca po mszy świętej wieczornej. W okresie kolędowym członkowie FZŚ odwiedzają mieszkańców naszej parafii śpiewając kolędy. Dzięki kolędowaniu zakupiono Sztandar FZŚ, a także w znacznym stopniu przyczyniono się do zakupu sztandaru Parafialnego.
Swego czasu FZŚ liczył kilkanaście osób; wiele jednakże osób zmarło; niektórzy ze względu na chorobę nie są w stanie uczestniczyć w spotkaniach. Dlatego też obecnie nie ma spotkań FZŚ, choć w czasie różnych parafialnych uroczystości można było czasem zauważyć Sztandar FZŚ.