Koło Misyjne

Koło Misyjne powstało w sierpniu 1996 roku z inicjatywy ówczesnego wikarego, byłego misjonarza – ks. Józefa Frelicha. Członkowie Koła Misyjnego co miesiąc składają dowolne datki na rzecz Misji.

Zebrane w ten sposób pieniądze wysyłane są do najbardziej potrzebujących placówek misyjnych w świecie. Spotkania Koła Misyjnego mają miejsce zasadniczo raz w miesiącu. W spotkaniach tych uczestniczą czasami misjonarze lub siostry misjonarki, którzy przyjeżdżają na urlop do Polski.
Gośćmi Koła Misyjnego byli między innymi: s. Paulina ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek z Kamerunu (23.VIII.1998r.); ks. Wacław Stencel pracujący w Zambii, a pochodzący z sąsiedniej Gogołowej (5.IX.1999r.); ks. Janusz Blaut z parafii Siemionowka w kraju Krasnodarskim w Północnym Kaukazie, pochodzący z diecezji katowickiej (24.X.1999r.); o. Antoni z Misyjnego Towarzystwa św. Andrzeja Apostoła i klerycy ze Stanisławowa /Iwano-Frankowsk/ na Ukrainie (21.XI.1999r.); o. Roman Woźnica, klaretyn z Wybrzeża Kości Słoniowej (11.VI.2000r.); o. Jan Rykała, pallotyn z Papui-Nowej Gwinei (6.VIII.2000r.); ks. Wasyl Bojko z kościoła greko-katolickiego ze Stanisławowa na Ukrainie (11.VIII.2002r.); ks. Karol Tomecki z Białorusi (31.VIII.2003r.); o. Jacek Kiciński, klaretyn z Wrocławia (24.X.2004r.); o. Mariusz Michalik, kapłan obrządku wschodniego wyjeżddżający do Sri Lanki (4.X.2009r.; 21.VIII.2011r.).

Członkowie Koła Misyjnego spotykają się regularnie co dwa miesiące.