Krąg Biblijny

Krąg Biblijny założony został przez ks. wikarego Józefa Frelicha. Z czasem wyodrębnione zostały dwa Kręgi: dla młodzieży i dorosłych. Potem był jeden Krąg. Obecnie nie ma regularnych spotkań.