Świetlica Parafialna

Pomysł założenia Świetlicy Parafialnej zrodził się w listopadzie 2001 roku. Swą działalność Świetlica rozpoczęła 17 listopada 2001 roku.

Jej zadaniem jest owocnie wypełnić czas wolny dzieci. Nie chodzi tutaj o typową działalność dydaktyczną, czyli naukę, chociaż zajmuje ona jeden z aspektów tej formy pracy z dzieckiem. Pokaźną część spotkań zajmują gry i zabawy, poprzez które dziecko może rozładować napięcie emocjonalne i zaspokoić swoje potrzeby i pragnienia. Oprócz tego, czas wypełniony jest zajęciami artystycznymi i kształcącymi zręczność manualną, a także zajęciami muzycznymi z wykorzystaniem instrumentów muzycznych. Są także ćwiczenia ruchowe, gra w piłkę. Zajęcia w Świetlicy prowadzą fachowi nauczyciele i wolontariusze (studenci, młodzież oazowa). Działania koordynuje p. Alina Chojecka, nauczycielka szkoły podstawowej. Początek zajęć w każdą sobotę o 9.00. Ze świetlicy korzysta co tydzień ponad 50 dzieci. W czasie zajęć jest podawany posiłek.
Od roku szkolnego 2009/2010 działalność Świetlicy została zawieszona, z przyczyn niezależnych od parafii.