Zespół Synodalny

W związku z II Synodem Archidiecezji katowickiej powołany został Parafialny Zespół Synodalny.

Z REGULAMINU II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ:
§ 27. W każdej parafii z chwilą otwarcia Synodu należy powołać parafialny zespół synodalny. Dokonuje tego proboszcz, który staje się jednocześnie przewodniczącym tego zespołu.
§ 30. Zebrania parafialnego zespołu synodalnego powinny odbywać się regularnie, zgodnie z rytmem prac synodalnych i obejmować zawsze część modlitewno-formacyjną (w oparciu o Konstytucję dogmatyczną o Kościele Soboru Watykańskiego II), zapoznanie się z informacjami o aktualnym stanie prac synodalnych oraz właściwe obrady nad zagadnieniami przekazanymi zespołom przez Sekretariat Synodu.
§ 32. Zadaniami parafialnych zespołów synodalnych są w szczególności:
1° refleksja z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty lokalnej (także w oparciu o gromadzone opinie członków tej wspólnoty) nad zagadnieniami wskazanymi na danym etapie prac przez Sekretariat Synodu,
2° formułowanie wniosków odnoszących się do organizacji życia religijnego w Archidiecezji,
3° promowanie wiedzy o pracach Synodu w parafii,
4° modlitwa za Kościół lokalny i dzieło Synodu oraz jej animowanie w parafii.

W sobotę 12 stycznia 2013 roku miało miejsce pierwsze spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego przy parafii Świętej Barbary i Świętego Józefa w Jastrzębiu-Zdroju.
W skład Zespołu Synodalnego wchodzą:
1. Cięciel Rafał
2. Gajda Jan
3. Gembalczyk Przemysław
4. Łydzińska Danuta
5. Pluskota Sławomir
6. Stencel Leonard
7. Szymon Lucyna
Wyżej wymienieni są przedstawicielami Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
8. Kiełbasa Alicja (katechetka)
9. Henicz Jacek (Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej)
10. Drobnik Anna
11. Kobos Alicja
12. Kulig Irena
Są to liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich.
13. Bałdys Tomasz
14. Kałamejka Krystyna
15. Kuś Danuta
Członkowie Zespołu Synodalnego wskazani przez PRD.

W sobotę 25 października 2014 roku odbyło się posiedzenie Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, w czasie którego członkowie rady wybierali świeckich członków II Synodu Archidiecezji Katowickiej (spośród kandydatów zaproponowanych przez parafialne zespoły synodalne). Kandydatami z naszego Zespołu Synodalnego byli: Gajda Jan i Henicz Jacek. Cieszymy się bardzo, że świeckim członkiem II Synodu został wybrany nasz parafianin Gada Jan. Reperzentuje on zatem śieckich archidiecezji w czasie obrad plenarnych Synodu. Gratulujemy!

Modlitwa Adsumus

Oto jesteśmy, Duchu Święty Boże,
choć podlegli ohydzie grzechu,
to jednak gromadzimy się właśnie w Twoje Imię.

Przybądź do nas, pozostań z nami
i racz przeniknąć nasze serca.

Poucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy podążać
i ukaż, co powinniśmy rozstrzygnąć,
abyśmy z Twoją pomocą mogli się Tobie we wszystkim podobać.

Ty sam bądź doradcą i sprawcą naszych decyzji, bo tylko Ty
wraz z Bogiem Ojcem i Jego Synem pełne chwały masz Imię.

Ty, który w najwyższej równości znajdujesz upodobanie,
nie dozwól, abyśmy stali się burzycielami sprawiedliwości.

Niech niewiedza nie zwodzi nas na manowce,
niech nie odmienia nas ludzka przychylność,
a wzgląd na godności czy na osoby niech nas nie deprawuje.

Ty zaś złącz nas ze sobą skutecznie darem Twojej wyjątkowej łaski,
abyśmy byli jedno w Tobie i w niczym nie oddalili się od prawdy;
skoro zebraliśmy się w Twoje Imię,
niech tak we wszystkim przestrzegamy sprawiedliwości,
kierując się ponadto pobożnością,
aby teraz nasze postanowienia w niczym nie sprzeciwiały się Tobie
i abyśmy w przyszłości osiągnęli wieczną nagrodę za dobre dzieła.
Amen.