Róże Różańcowe

„Odmawiajcie codziennie Różaniec”. To sama Maryja wzywa nas i zachęca do codziennego odmawiania modlitwy różańcowej.

roze-rozancowe
Początkowo, przez dłuższy czas, istniały w parafii zaledwie trzy Róże Różańcowe. Powolny rozkwit Róż nastąpił w roku 1999. Powstała wtedy kolejne trzy Róże: mini-strantów, młodzieży oazowej i dorosłych. Róża ministrantów uroczyście zawiązała się podczas mszy świętej 25 listopada; Róża dorosłych utworzona została na nabożeństwie w Czwartą Niedzielę Adwentu, 19 grudnia; Róża młodzieżowa w czasie Nocnego Czuwania w dniu 18 grudnia. Kolejne Róże powstały w roku 2000, jako dary jubileuszowe. Utworzone zostały wtedy trzy Róże dorosłych, dwie Gimnazjalne i jedna Dzieci Maryi. Następny rozkwit Róż miał miejsce w Roku Różańca (paź-dziernik 2002 – październik 2003r.). Wtedy to nie tylko powstawały kolejne Róże, ale wszystkie wcześniejsze zostały zmodyfikowane, to znaczy do każdej z Róż doszło pięć osób. W Roku Różańca bowiem Jan Paweł II ustanowił tajemnice Światła. Odtąd więc każda Róża liczy 20 członków. Na dzień dzisiejszy w parafii jest 9 Róż Różańcowych.
W każdą pierwszą sobotę miesiąca o 7.00 odprawiana jest Msza święta za Róże różańcowe naszej parafii.