Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest szczegółowym wyrazem współodpowiedzialności świeckich za Kościół w ramach parafii. Jest to „gremium doradcze proboszcza, do którego jednak należy ostateczne podejmowanie decyzji”.

Rada Parafialna została powołana 28 listopada 1973 roku, choć w tym czasie jeszcze nie byliśmy parafią. Przedstawiciele PRD uczestniczyli w kwartalnych sesjach I Synodu Katowickiego (1971-1975). Najbardziej aktywnym okresem pracy Rady Parafialnej była organizacja życia religijnego na terenie naszej parafii, a więc przygotowanie na poświęcenie kamienia węgielnego po kościół, a potem sprawy związane z przeniesieniem drewnianego kościoła z Jedłownika. Po erygowaniu parafii w 1976 roku PRD nadal spotyka się zależnie od potrzeb (zasadniczo trzy, cztery razy w roku wraz ze spotkaniem opłatkowym). Jedno ze spotkań przypada zawsze 19 marca, z racji patrona ojców św. Józefa. 8 czerwca 1991 roku w czasie IV Pielgrzymki do kraju, papież Jan Paweł II dokonał otwarcia II Polskiego Synodu Plenarnego. Od tego też czasu, niektórzy członkowie Rady Parafialnej pełnili zadania Parafialnego Zespołu Synodalnego.

W dniu 20 maja 2012 roku w parafii pod wezwaniem świętej Barbary i świętego Józefa w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Przebieg wyborów nadzorowała komisja wyborcza w składzie:
1. ks. Czesław Szaforz
2. Alicja Kiełbasa
3. Gajda Jan
4. Pluskota Sławomir.
Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze Statusem Parafialnej Rady Duszpasterskiej i rozporządzeniem Arcybiskupa Katowickiego z dnia 4 kwietnia 2012 roku. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii św. Barbary i św. Józefa w dekanacie Jastrzębie-Zdrój jest następujący:
A. Członkowie Rady z nominacji proboszcza:
1. Kiełbasa Alicja – katechetka
2. Pielesz Urszula – organistka
3. Podgórski Władysław – kościelny
4. Gajda Jan – nadzwyczajny szafarz Komunii św.
5. Idzik Błażej – animator muzyczny
6. Henicz Elżbieta – prowadząca kronikę parafialną
7. Szymon Lucyna – Ruch Domowego Kościoła
8. Pluskota Sławomir – Ruch Domowego Kościoła
9. Cięciel Rafał – animator oazowy
B. Członkowie Rady z wyboru parafian:
1. Gadowski Krzysztof
2. Gembalczyk Przemysław
3. Henicz Leszek
4. Łydzińska Danuta
5. Szymon Bartosz
6. Zając Piotr
Zaprzysiężenie nowych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbyło się dnia 9 czerwca 2012 roku.

PRD zasadniczo spotykała się obecnie dwa razy w roku, najczęściej przed jakimś wydarzeniem (ostatnio były to święcenia i prymicje ks. Damiana Pielesza, ks. Jakuba Szymona oraz Misje Święte 2014).